نمیدونم چرا حالم خوب نیس امشب دلم هوای هادیمونو کرده بدجور د...
۴۵

نمیدونم چرا حالم خوب نیس امشب دلم هوای هادیمونو کرده بدجور د...

#شبتون_پر_از_این_صحنه_های_قشنگ
۵

#شبتون_پر_از_این_صحنه_های_قشنگ

#شبتون_پر_از_این_صحنه_های_قشنگ
۱

#شبتون_پر_از_این_صحنه_های_قشنگ

#شبتون_پر_از_این_صحنه_های_قشنگ

#شبتون_پر_از_این_صحنه_های_قشنگ

#شبتون_پر_از_این_صحنه_های_قشنگ

#شبتون_پر_از_این_صحنه_های_قشنگ

#شبتون_پر_از_این_صحنه_های_قشنگ

#شبتون_پر_از_این_صحنه_های_قشنگ

#شبتون_پر_از_این_صحنه_های_قشنگ

#شبتون_پر_از_این_صحنه_های_قشنگ

#عشق_جان❤❤

#عشق_جان❤❤

💔💔🙃

💔💔🙃

💔💔🙃
۵

💔💔🙃

💔💔🙃
۱

💔💔🙃

#روحت_شاد #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پست_جدید #پستای_قبلم_...

#روحت_شاد #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پست_جدید #پستای_قبلم_...

رونمایی از لباس مشکی پرسپولیس به یاد مرحوم مهردادمیناوند عزی...

رونمایی از لباس مشکی پرسپولیس به یاد مرحوم مهردادمیناوند عزی...

🙃💔💔💔😔😔

🙃💔💔💔😔😔

وااای باورم نمیشه💔💔😢😭😭😭😭
۸

وااای باورم نمیشه💔💔😢😭😭😭😭

باورم نمیشه از رفتنت مینویسم چپ پای دوست داشتنییادمون نمیره ...

باورم نمیشه از رفتنت مینویسم چپ پای دوست داشتنییادمون نمیره ...

روحت شاد میناوندعزیز😢😔😔😔😯💔💔
۱۱

روحت شاد میناوندعزیز😢😔😔😔😯💔💔

تسلیت به همه ی هواداران عزیز😔😔😔😔💔💔💔💔

تسلیت به همه ی هواداران عزیز😔😔😔😔💔💔💔💔