اخطار !!
نقض قوانین منجر ب مسدود شدن حساب کاربری شما خواهد ش...

اخطار !! نقض قوانین منجر ب مسدود شدن حساب کاربری شما خواهد ش...

مه  بخفم شوتان و خيربو.بووووس گاز قورينجک باى شب خوش خخخخ
۱۵

مه بخفم شوتان و خيربو.بووووس گاز قورينجک باى شب خوش خخخخ

در این بازی فصل ها...دل به گرمی کدام آمدن بسته ای...!؟بین خو...
۵

در این بازی فصل ها...دل به گرمی کدام آمدن بسته ای...!؟بین خو...

برام ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺍﻭﻣﺪﻩ : ﺑﻮﺭﺳﯿﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ...
۱۲

برام ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺍﻭﻣﺪﻩ : ﺑﻮﺭﺳﯿﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ...

خداییش بخون. حتما بخونیییییییید......خیلی قشنگهروﺯﯼ ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﺷ...
۳۲

خداییش بخون. حتما بخونیییییییید......خیلی قشنگهروﺯﯼ ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﺷ...

خسته ام...از کسی که مرا غرق خودش کرد...   اما...نجاتم نداد.....
۱۹

خسته ام...از کسی که مرا غرق خودش کرد... اما...نجاتم نداد.....

یادش به خیر.................... هیچی یاد یه خاطره افتادمخصوص...
۳

یادش به خیر.................... هیچی یاد یه خاطره افتادمخصوص...

-من هيچوقت نگفتم مهم نيستى
۱۴

-من هيچوقت نگفتم مهم نيستى

به سلامتی پسری که دوستش بهش گفت:اون ورو نگاه کن گفت:نه به عش...
۷

به سلامتی پسری که دوستش بهش گفت:اون ورو نگاه کن گفت:نه به عش...

×بایـَـد بــه بعضی ها گــُفت :نــه عـَـزیزَم انقـَـנرام بیـک...
۱۰

×بایـَـد بــه بعضی ها گــُفت :نــه عـَـزیزَم انقـَـנرام بیـک...

ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ،ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻦ ﺷﻤﺎ ﺍﻭﻝ ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪﺳﻮﺍﻝ ﻣﯿﮑﻨﯿﻦ...
۲۰

ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ،ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻦ ﺷﻤﺎ ﺍﻭﻝ ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪﺳﻮﺍﻝ ﻣﯿﮑﻨﯿﻦ...

کفش های بندیت را دوســـت دارم لحظه ای رفتنت را به تاخیر می ا...
۸

کفش های بندیت را دوســـت دارم لحظه ای رفتنت را به تاخیر می ا...

، ﮪﯿـــــــﺲﺣﺎﻟـــــﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺧـــــﻮﺏ ﺧـــــــــــــــﻮﺏ......
۱۳

، ﮪﯿـــــــﺲﺣﺎﻟـــــﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺧـــــﻮﺏ ﺧـــــــــــــــﻮﺏ......

همينه که هس
۱۶

همينه که هس

اخطار!!! نقض قوانین منجر به مسدود شدن حساب کاربری شما می شود...
۲۳

اخطار!!! نقض قوانین منجر به مسدود شدن حساب کاربری شما می شود...

ایــــــــــــن روزهـــــــــــــــا..بیشـــــــــــــــتر ا...
۳۶

ایــــــــــــن روزهـــــــــــــــا..بیشـــــــــــــــتر ا...

ﻗﺪﺭﺕِ ﭘﻮﻝْ !!!
۲۹

ﻗﺪﺭﺕِ ﭘﻮﻝْ !!!

لطفاً کپی کنید...فوری فوریایران دوباره به شرکت گوگل اعتراض ن...
۱۳

لطفاً کپی کنید...فوری فوریایران دوباره به شرکت گوگل اعتراض ن...

لطفاً کپی کنید...فوری فوریایران دوباره به شرکت گوگل اعتراض ن...
۶

لطفاً کپی کنید...فوری فوریایران دوباره به شرکت گوگل اعتراض ن...

لطفاً کپی کنید...فوری فوریایران دوباره به شرکت گوگل اعتراض ن...
۲

لطفاً کپی کنید...فوری فوریایران دوباره به شرکت گوگل اعتراض ن...