هـــtanhaــــانی حســtakـــینی

73h73

شبـــــ....مـــــوزیکـــ....اشــکــ....تنهــــاییـــ....
هـــheـــهـ....
خــــوراکــــمهـ.....َ

امتیاز
125430
دنبال کننده
1869
دنبال شونده
178
3

واقعا...

3

♥️من و عشــــــــقم♥️ ♥️نه شیرینیم نه فرهادیــــــم♥️ ♥️نه ل...

2

☆ابـــجــے...؟!حیفه اشڪات نیس...؟!؟یــہ دختَــره خـــــــوب...

←از ما که گذشت !×ولی این رسم ساده اومدن ×←و ساده رفتن رو بین...

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

1

هـــheـــهـ...

حـــاجـــے ایـــنج‌ـــــ آ ↻ایــــــــــرا نــــــــــ ↻خـــ...

کجاااااااااییییی عوضیییییی!!!کجایی اون کسی که باروحم بازی کر...

1

هیچکـــــســـ....

7

......هعــــــی......

1

تقصـــراونـــه اشکــــ تـــوچشــــام دیــــونه بــــی احســـ...

23

نــــــــداری؟؟؟

1

خدایــا!!!!بازم شکرت!!!!نه کســـی دلش برام تنـــگ میشــه نه ...

8

حتّٰــــی عشقــــــــــــــــتـــ.....

هـــheـــــهـ...

5

اول بشناسـ....بعـد....قضاوتــ.....کنـ.....

مـــامـــانــ......زیبــــاترین واژهـ.......

1

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓٭ازاونی کــــه خبــــرداشتــــ فقــ...

★بِہ جایے رِسیدَم ڪِ دیگہ خِیـــــلے چیزا واسَـــــم مُہِم ن...