marde.tanha

777

کاش سزای تنهایی مرگ بود...
آنوقت کسی از ترس جانش کسی را تنها نمیگذاشت...

ماهی در برکه و برکه تهی از آبدانه در کویر و کویر تشنهپرنده د...
۴

ماهی در برکه و برکه تهی از آبدانه در کویر و کویر تشنهپرنده د...

ما هیچ وقت بزرگ نشدیم. فقط بچگیمان را از دست دادیم !بچه که ب...
۵

ما هیچ وقت بزرگ نشدیم. فقط بچگیمان را از دست دادیم !بچه که ب...

قرن ها نالیدن به کجا انجامید ...وقتی نمی توانی فریاد بزنی ! ...
۱

قرن ها نالیدن به کجا انجامید ...وقتی نمی توانی فریاد بزنی ! ...

بــــــاران" بزن!!"بــــــاران" بزن شاید تو خاموشم کنی...شای...
۱

بــــــاران" بزن!!"بــــــاران" بزن شاید تو خاموشم کنی...شای...

:anger_symbol:چرا مدارس شادی آفرین نیستند؟:pushpin:نخند، نپر...
۲

:anger_symbol:چرا مدارس شادی آفرین نیستند؟:pushpin:نخند، نپر...

ما نسل نمک نشناسی شده ایمخطرناک ترین بیماری قرن خیلی آرام بی...
۳

ما نسل نمک نشناسی شده ایمخطرناک ترین بیماری قرن خیلی آرام بی...

خسته ام از آنچه نامش زندگیستپس قشنگیهای دنیا مال کیستخسته ام...

خسته ام از آنچه نامش زندگیستپس قشنگیهای دنیا مال کیستخسته ام...

سه نفر محکوم به اعدام با گیوتین شدند؛ یک کشیش، یک وکیل دادگس...
۴

سه نفر محکوم به اعدام با گیوتین شدند؛ یک کشیش، یک وکیل دادگس...

امشب، از نقطه ای که ایستاده ام از آسمانش فقط  دلتنگی می بارد...
۱

امشب، از نقطه ای که ایستاده ام از آسمانش فقط دلتنگی می بارد...

باورنکردنی است که وقتی یک ملت فرمانبردار می‌شود، چه زود آزاد...
۲

باورنکردنی است که وقتی یک ملت فرمانبردار می‌شود، چه زود آزاد...

یلدا هم یه شبیه مثل بقیه شبا وقتی که هیچ بهونه‌ای برا دلخوشی...
۱۴

یلدا هم یه شبیه مثل بقیه شبا وقتی که هیچ بهونه‌ای برا دلخوشی...

ما برای رنج کشیدن آفریده شده ایم،ولی به دنبال لذت بردن میگرد...
۲۸

ما برای رنج کشیدن آفریده شده ایم،ولی به دنبال لذت بردن میگرد...

ما حتی به دنبال خوشی هم نیستیم، تنها می خواهیم قدری کمتر رنج...
۱۳

ما حتی به دنبال خوشی هم نیستیم، تنها می خواهیم قدری کمتر رنج...

گاهی یه اسم،یه عکس،یه آهنگ،می‌تونه پرتت کنه به ناشناخته‌ترین...
۶

گاهی یه اسم،یه عکس،یه آهنگ،می‌تونه پرتت کنه به ناشناخته‌ترین...

اگر دستم رسد بر چرخ گردون بدو گویم که این چون است و آن چونبه...
۸

اگر دستم رسد بر چرخ گردون بدو گویم که این چون است و آن چونبه...

کسی نبود که مراقبمان باشد!حتی یک نفر نگفت " حواست را برای خو...
۱

کسی نبود که مراقبمان باشد!حتی یک نفر نگفت " حواست را برای خو...

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﮑُﺶ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺦ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺗﻤ...
۲

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﮑُﺶ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺦ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺗﻤ...

#چند_خط_اما_یک_عمر_تفکرقولها..  "بی اعتبار"حرفها.. "ناخالص" ...

#چند_خط_اما_یک_عمر_تفکرقولها.. "بی اعتبار"حرفها.. "ناخالص" ...

هر چه انسان تر باشیم، زخم ها عمیق تر خواهند بود.هر چه بیشتر ...
۱

هر چه انسان تر باشیم، زخم ها عمیق تر خواهند بود.هر چه بیشتر ...

ﺧــﺪﺍﯾــــــﺎﺑﻪ ” ﺟﻬﻨﻤﺖ ” ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ...
۲

ﺧــﺪﺍﯾــــــﺎﺑﻪ ” ﺟﻬﻨﻤﺖ ” ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ...