عشق یعنی با وجود اینکه بهت خیانت کرده و از هم جدا شدید بازم ...

عشق یعنی با وجود اینکه بهت خیانت کرده و از هم جدا شدید بازم ...

هـــه‍
۱۸

هـــه‍

آروم آرو اومد بارون                     شدیم عاشق زدیم بیرون

آروم آرو اومد بارون شدیم عاشق زدیم بیرون

ـبعــــضیــــا خیلی فوق العاده پستنامشب یکی از بدترین شبای ز...
۶

ـبعــــضیــــا خیلی فوق العاده پستنامشب یکی از بدترین شبای ز...

همونجوری که عاشقی به ما نیومده

همونجوری که عاشقی به ما نیومده

⛔#هه‍#

⛔#هه‍#