صادق نقاش

9141670780

طراح ونقاش

امتیاز
36120
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
2

من ودوستم ماقبل تاریخ

1

ایاکسی این عکس رامیشناسد?

1

دلم خنک شد.

6

منوپسرم کیان ایاکسی هست این اقا کیان مارابه دامادی خودش قبول...

1

کی باماافتخاریه قهوه می ده

1

لاکپشت چینی

1

کنگر چینی