واقعا درسته...خدا رو شاکرم که تو این مدت که از خدا عمر گرفتم...
۲۵۱

واقعا درسته...خدا رو شاکرم که تو این مدت که از خدا عمر گرفتم...

آخه چرا انقدر این اردیبهشتیا ماهن....!!!یه اردیبهشتی میتونه ...
۴۶

آخه چرا انقدر این اردیبهشتیا ماهن....!!!یه اردیبهشتی میتونه ...

متولدین اردیبهشت نسبت به خانواده و دوستان خود بسیار وفادار و...
۸

متولدین اردیبهشت نسبت به خانواده و دوستان خود بسیار وفادار و...

هیچ وقت لبخند از لبای اردیبهشتی ها جدا نمیشه ؛حتی وقتی ناراح...
۹

هیچ وقت لبخند از لبای اردیبهشتی ها جدا نمیشه ؛حتی وقتی ناراح...

اردیبهشت :-)
۷

اردیبهشت :-)

اردیبهشتیا ^_^
۶

اردیبهشتیا ^_^

دخترای اردیبهشتی تکن ;-)
۱۰

دخترای اردیبهشتی تکن ;-)

ما اردیبهشتیا اصلا به پشت سرمون نگاه نمی کنیم..................
۷

ما اردیبهشتیا اصلا به پشت سرمون نگاه نمی کنیم..................

ما اردیبهشتیا گذشت رو خوب بلدیم!گذشت از بدی ها ؛تهمت ها ،اشت...
۵

ما اردیبهشتیا گذشت رو خوب بلدیم!گذشت از بدی ها ؛تهمت ها ،اشت...

این روزها دلم برای اردیبهشتی بودنم می سوزد...اردیبهشت ماه با...
۶

این روزها دلم برای اردیبهشتی بودنم می سوزد...اردیبهشت ماه با...

وای استرس گرفتم!!!اردیبهشت زیبا داره تموم میشه هنوز کلی از پ...
۲۲

وای استرس گرفتم!!!اردیبهشت زیبا داره تموم میشه هنوز کلی از پ...

امروز روز بزرگداشت شاعر بزرگ حکیم ابوالقاسم فروسی بودبه همین...
۱۹

امروز روز بزرگداشت شاعر بزرگ حکیم ابوالقاسم فروسی بودبه همین...

شخصی نزد شیخی رفت و از او پرسید خوابی دیدم بس هولناک چنانکه ...
۳۰

شخصی نزد شیخی رفت و از او پرسید خوابی دیدم بس هولناک چنانکه ...

شهریار کتابهر هفته یک کتابهر کتاب یک مسابقهنرم افزاری با اید...
۸

شهریار کتابهر هفته یک کتابهر کتاب یک مسابقهنرم افزاری با اید...

آگهی ببینید و پول بگیرید!پولساز نرم افزاری با ایده ای جالب.....
۱۸

آگهی ببینید و پول بگیرید!پولساز نرم افزاری با ایده ای جالب.....

حساب دخل و خرج خود را داشته باشید...نرم افزاری جامع برای حسا...
۱۲

حساب دخل و خرج خود را داشته باشید...نرم افزاری جامع برای حسا...

من یه اردیبهشتی ام :از آدم ها می گذرم ، دلم را گنده تر می کن...
۱۱

من یه اردیبهشتی ام :از آدم ها می گذرم ، دلم را گنده تر می کن...

تنها چیزی که یه اردیبهشت ماهی میخواد صداقت و معرفته اگه معرف...
۹

تنها چیزی که یه اردیبهشت ماهی میخواد صداقت و معرفته اگه معرف...

در پی باران شدیدی که دیشب وبامداد امروز در مشهد باریداب به د...
۱۵

در پی باران شدیدی که دیشب وبامداد امروز در مشهد باریداب به د...