بسم الله الرحمن الرحیممهربان پروردگارم ..........از من دور ن...
۱۱

بسم الله الرحمن الرحیممهربان پروردگارم ..........از من دور ن...

همدیگر را یافتن ...هنر نیست؛هنر این است که...همدیگر را گم نک...
۷

همدیگر را یافتن ...هنر نیست؛هنر این است که...همدیگر را گم نک...

باورکن....در تقدیر هر انسانی معجزه ای ازطرف خدا تعیین شده که...
۴

باورکن....در تقدیر هر انسانی معجزه ای ازطرف خدا تعیین شده که...

«پنجم صفر روز جهانی حضرت رقیه بنت الحسین علیهما السلام» شهاد...
۶

«پنجم صفر روز جهانی حضرت رقیه بنت الحسین علیهما السلام» شهاد...

سلام دوستان صبح بخیر عزیزان
۴

سلام دوستان صبح بخیر عزیزان

قرار نبود...
۲

قرار نبود...

سلام و صبح بخیر دوستانامروز دیر اومدم سلام کنم چون صبح نتم ق...
۵

سلام و صبح بخیر دوستانامروز دیر اومدم سلام کنم چون صبح نتم ق...

دوستان باز براتون  زحمت دارملطفا این دوستمون را لایک کنید تا...
۵

دوستان باز براتون زحمت دارملطفا این دوستمون را لایک کنید تا...

____________________________گفتا که می بوسم تو را ، گفتم تمن...
۲

____________________________گفتا که می بوسم تو را ، گفتم تمن...