Arsham

ARSHAM1987

قاصدک
ابرهاى همه عالم
شب و روز
در دلم ميگريند

يه خانواده خوشبخت به زودى  ميشن 4 نفر
۸

يه خانواده خوشبخت به زودى ميشن 4 نفر

تنهايى

تنهايى

زیباست

زیباست

والپیپر

والپیپر

بدون شرح

بدون شرح

یعنی واقعأ گذاشت رفت ?!

یعنی واقعأ گذاشت رفت ?!

پرواز دیدنی

پرواز دیدنی

والپیپر

والپیپر

بهترین دوران زندگی بچگیه

بهترین دوران زندگی بچگیه

والپیپر

والپیپر

والپیپر

والپیپر

بی سرپناه

بی سرپناه

بفرما هندوانه

بفرما هندوانه

خندیدنم را میبینند نمیدانند چه دل خونی دارم
۱

خندیدنم را میبینند نمیدانند چه دل خونی دارم

شهر زیبا

شهر زیبا