♥اسماء

ASMA79

اسماء هستم 1۷ سالمه
خانوم دکتر آیندهシ
exol

من یه اتفاق بدم... که تو زندگی اطرفیانم رخ دادم... شرمندمـــ همگـے... #تولدمـ مبارڪ asma#

من یه اتفاق بدم... که تو زندگی اطرفیانم رخ دادم... شرمندمـــ همگـے... #تولدمـ مبارڪ asma#

-قرص! +سه هفته بیهوشی یه هفته بی حسی -رگ! +احمقانس -ارتفاع! +قطع نخاع -فهمیدم.. +چی؟ -قرص خواب میخورم میخوابم شیر گازو باز میکنم:) +علتِ مرگت؟ -خفه گی :] +بر اثر گاز؟ -بر اثر بغض :)) ...

-قرص! +سه هفته بیهوشی یه هفته بی حسی -رگ! +احمقانس -ارتفاع! +قطع نخاع -فهمیدم.. +چی؟ -قرص خواب میخورم میخوابم شیر گازو باز میکنم:) +علتِ مرگت؟ -خفه گی :] +بر اثر گاز؟ -بر اثر بغض :)) خدایا خسته شدم کاش بشه زودتر بمیرم asma#

تیـــــغ هست ... رَگـــــ هَســـتــ... جُــــرأت هَســـتــ... اَمـــــا مـادَرَم هَـــم هَســـت😔 ↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭

تیـــــغ هست ... رَگـــــ هَســـتــ... جُــــرأت هَســـتــ... اَمـــــا مـادَرَم هَـــم هَســـت😔 ↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭

سلامتــــــی دخترا میگــــی چرا؟بخون پایینو👇 👇 یه دختـــــــــــــــــــــــر... ¤هرچقدم ادعای محکم بودن کنه¤ ¤هرچقد سرش داد بزنیو هیچی نگه¤ ¤هرچقد جواب بعضی حرفارو با سکوت بده¤ ¤هرچقد از کارای بقیه ناراحت شه ابرازنکنه¤ ¤هرچقد بگه ...

سلامتــــــی دخترا میگــــی چرا؟بخون پایینو👇 👇 یه دختـــــــــــــــــــــــر... ¤هرچقدم ادعای محکم بودن کنه¤ ¤هرچقد سرش داد بزنیو هیچی نگه¤ ¤هرچقد جواب بعضی حرفارو با سکوت بده¤ ¤هرچقد از کارای بقیه ناراحت شه ابرازنکنه¤ ¤هرچقد بگه من محکمم...من میتونم¤ ¤هرچقد بخواد تنهایی همه کار کنه¤ ¤هرچقد قهر کنه عصبی شه بره ...

*سلامتی دلم که خیلی شکسته *سلامتی دلش که دلموشکسته *سلامتی باوفاییام *سلامتی بی وفاییش *سلامتی قسمهای دروغش به جون من *سلامتی بغضم که هرشب میشکنه *سلامتی هق هق هایی که توتنهاییم سرمیدم *سلامتی آدمایی که ...

*سلامتی دلم که خیلی شکسته *سلامتی دلش که دلموشکسته *سلامتی باوفاییام *سلامتی بی وفاییش *سلامتی قسمهای دروغش به جون من *سلامتی بغضم که هرشب میشکنه *سلامتی هق هق هایی که توتنهاییم سرمیدم *سلامتی آدمایی که هیچوقت درکم نکردن *سلامتی وقتی که دوستام بهم میگن ناراحت شدی بااینکه اشکام میریزه میگم ...

تـولدم مـبارکـــシ ۱۶ سالهههه شدممم جییییییغغغغ

تـولدم مـبارکـــシ ۱۶ سالهههه شدممم جییییییغغغغ

چِهْ حٰالِ مُزَخْرَفْیْ دٰاٰرَمْ مَن ✘نَهْ مْیتونَمْ تُو رُو دٰاٰشِْتْه بٰاشَم✘نَهْ غِیِْر تُورُو . . .

چِهْ حٰالِ مُزَخْرَفْیْ دٰاٰرَمْ مَن ✘نَهْ مْیتونَمْ تُو رُو دٰاٰشِْتْه بٰاشَم✘نَهْ غِیِْر تُورُو . . .

مـَــن حســٌــود نیستـَــــم ••• اَمــا ••• الـاهــی بمیـــره کَسـی که میخـــاد جــای مـــن دسـتــآتـــو بــگیـــــره !! همیــــن

مـَــن حســٌــود نیستـَــــم ••• اَمــا ••• الـاهــی بمیـــره کَسـی که میخـــاد جــای مـــن دسـتــآتـــو بــگیـــــره !! همیــــن

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے ...

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے ❥ #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے❥ #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد ...

حرف دلــــــــــه خودمه پس گــــــــــوش کــــــــــن!!!⇩⇩↯⇩ مــــــــــن خیــــــــــلی تغییرکردم خیــــــــــلی.... دیگہ واســــــــــہ نبودن کسی گریــــــــــہ نمیکنــــــــــم! دیگہ به عشق دیدن کسی بیرون نمیــــــــــرم! دیگہ خندیدن بلدنیستم فقط اروم میشینم یه گوشه ونــــــــــگاه میکنم! دیگہ شوخی ...

حرف دلــــــــــه خودمه پس گــــــــــوش کــــــــــن!!!⇩⇩↯⇩ مــــــــــن خیــــــــــلی تغییرکردم خیــــــــــلی.... دیگہ واســــــــــہ نبودن کسی گریــــــــــہ نمیکنــــــــــم! دیگہ به عشق دیدن کسی بیرون نمیــــــــــرم! دیگہ خندیدن بلدنیستم فقط اروم میشینم یه گوشه ونــــــــــگاه میکنم! دیگہ شوخی نمیکنم دیگہ دنبال متن عاشقانہ نیستم دیگہ انلاین بودن کسی روچک نمیکنم! دیگہ نگران کسی ...

سَــــــرَم◤ داد نَزنیـــــــد◢ تو #مَغـــــــزَم یہ سِــــرے چیـــــــــزارو بِہ زور خوابــــــــوندَم ✘اگر بیـــــدار شَــــڹ【دَرد】 دارَڹ⇤✘➣

سَــــــرَم◤ داد نَزنیـــــــد◢ تو #مَغـــــــزَم یہ سِــــرے چیـــــــــزارو بِہ زور خوابــــــــوندَم ✘اگر بیـــــدار شَــــڹ【دَرد】 دارَڹ⇤✘➣

تَـ ـن ـهـ ـآیـــی حَقـ ـــه کَـ ـسـ ـی اَسـ ــتـــ کـ ـه خـ ـیــــآنَـ ـت مـ ـیــــکـ ُُــنَد اَمـ ـــآ... نَـ ـصیـــبـــ کَســـی مـــیـ ـشَـــوَد کـ ــه وَفـ ــــآدآراَسـ ــتـــــ

تَـ ـن ـهـ ـآیـــی حَقـ ـــه کَـ ـسـ ـی اَسـ ــتـــ کـ ـه خـ ـیــــآنَـ ـت مـ ـیــــکـ ُُــنَد اَمـ ـــآ... نَـ ـصیـــبـــ کَســـی مـــیـ ـشَـــوَد کـ ــه وَفـ ــــآدآراَسـ ــتـــــ

دل شکسته •تــ ــو هــنـ ــوزبـ ــا تـ ــمـامـ ــ نـبــ ــودنــتــ ــ تـ ــمـامـ ـ بــ ــودنـ ـ مــنــیــ ــ

دل شکسته •تــ ــو هــنـ ــوزبـ ــا تـ ــمـامـ ــ نـبــ ــودنــتــ ــ تـ ــمـامـ ـ بــ ــودنـ ـ مــنــیــ ــ

✘دمت گرم عشقم که راحت قیدمو زدی..✘ ✘دمت گرم که راحت حرفای غریبه ها رو باور کردی اما وجود منو نه..✘ ✘دمت گرم که بدون اینکه از کسی دلیل و مدرک بخوای واسه حرفاشون به ...

✘دمت گرم عشقم که راحت قیدمو زدی..✘ ✘دمت گرم که راحت حرفای غریبه ها رو باور کردی اما وجود منو نه..✘ ✘دمت گرم که بدون اینکه از کسی دلیل و مدرک بخوای واسه حرفاشون به من گفتی خائن..✘ ✘دمت گرم که ندیدی بخاطرت چکارا کردم..✘ ✘دمت گرم که تنهام گذاشتی ...

سلامَتـیِه خــاطِرمْ メ کِه هیچ کاری نکرد ⇛( بِـخاطرم

سلامَتـیِه خــاطِرمْ メ کِه هیچ کاری نکرد ⇛( بِـخاطرم

کاش یادمان بماند......!!!!! باشکستن دل دیگران ماخوشبخت ترنمی شویم........ کاش بدانیم ....!!!!!! اگردلیل اشک کسی شویم دیگربااو؛؛؛؛؛؛؛؛؛ طرف نیستیم....... با♥ خدای ♥اوطرفیم....!!!!!

کاش یادمان بماند......!!!!! باشکستن دل دیگران ماخوشبخت ترنمی شویم........ کاش بدانیم ....!!!!!! اگردلیل اشک کسی شویم دیگربااو؛؛؛؛؛؛؛؛؛ طرف نیستیم....... با♥ خدای ♥اوطرفیم....!!!!!

✘ باید خیانت ڪنے تا دیوونه ات باشن ! ✘ ✘ باید دروغ بگے تا همیشہِ تو فکرت باشن ! ✘ ✘ باید هے رنگ عوض ڪنے تا دوسِت داشته باشن !✘ ✘ اگه ساده ...

✘ باید خیانت ڪنے تا دیوونه ات باشن ! ✘ ✘ باید دروغ بگے تا همیشہِ تو فکرت باشن ! ✘ ✘ باید هے رنگ عوض ڪنے تا دوسِت داشته باشن !✘ ✘ اگه ساده اے.......!!..........اگه باوفایے...!! ✘ ✘ اگه یک رنگے.......!!.........همیشہِ تنہِایے ✘ ✘ تا وَقـتی بـد نَشی نِمیـفَهمَن ...

مـــــмеـــــڹ .... ...оиιlиe... تـــــуоυـــــــو .... ...оиιlие ... ولـــــے حرفـــــــاے دلمـــــــــــوڹ ....вιоск.. هعیییییی

مـــــмеـــــڹ .... ...оиιlиe... تـــــуоυـــــــو .... ...оиιlие ... ولـــــے حرفـــــــاے دلمـــــــــــوڹ ....вιоск.. هعیییییی

رَفــــــْتٌ!! خِجٰالَتْ کِشٌیٓدَمْ بـگَمْ مَــــــــنْ هَنُوزْ هَمّ دُوْســــــّتْ دٰارَمْٕ دَلــــــَمْ نَیُوْمَدْ بَگَمْ: دَمـــِتْ گَرْمْ گَــــنْدْ زَدٓیْ بَهْ تَمٰامْ بٰاوَرْهٰایَمْ! حَسَهْ لــــَجْبٰازٓیمْ نَزٰاشْتً بـــِگَمْ

رَفــــــْتٌ!! خِجٰالَتْ کِشٌیٓدَمْ بـگَمْ مَــــــــنْ هَنُوزْ هَمّ دُوْســــــّتْ دٰارَمْٕ دَلــــــَمْ نَیُوْمَدْ بَگَمْ: دَمـــِتْ گَرْمْ گَــــنْدْ زَدٓیْ بَهْ تَمٰامْ بٰاوَرْهٰایَمْ! حَسَهْ لــــَجْبٰازٓیمْ نَزٰاشْتً بـــِگَمْ "بـــِبَخْشَمْ" غُـــــرورَم نــــزٰاشْتّ بــــِگَمْ: "نـــــــَرُو" بــــِمُونْ کِنٰارَمْ ! دِلـــــَمْ نِمٌیزٰازِه فَرٰامُـــــوُشِشْ کُنَمْ! عــــــَقْلَمْ نَمٌیزٰازِه بِگَمْ "بــــَرْگَرْدْ" خـــــٰاطِرٰاتِشْ نـــــِمٌیزٰازِهْ "نـــــــَفَسْ"بِکِشَمْ! "قــــــِسْمَتْ" نـــــِمٌیٌزٰارِه دَسٌتْهٰامْ حَتٰی بَه روُیٰایِ دٰاشـــــْتَنِِشْ بِرِسِه!

این کارت شارژ رو واردقلبت کن♥ /د/و/س/ت/ت/د/ا/ر/م/ اعتبارشما تاقیامت ⇇ y ⇉

این کارت شارژ رو واردقلبت کن♥ /د/و/س/ت/ت/د/ا/ر/م/ اعتبارشما تاقیامت ⇇ y ⇉