❤خادم الشهدا❤

ATEFEH.M75

درحمایت ز امیرم سیدعلی‌،میشوم میثم تمار ..به دارم بزنید بزنید بزنید

:heavy_black_heart:️بسم رب الزینب کبری(س):heavy_black_heart:...
۴

:heavy_black_heart:️بسم رب الزینب کبری(س):heavy_black_heart:...

شرمنده ایم ک از غم زینب نمرده "ایمخداحافظ مقدس ترین و شیک تر...
۳

شرمنده ایم ک از غم زینب نمرده "ایمخداحافظ مقدس ترین و شیک تر...

شهدا برای ماحمدی :prayer_beads:بخوانید که شما زنده اید و ما ...

شهدا برای ماحمدی :prayer_beads:بخوانید که شما زنده اید و ما ...

شهدا برای ماحمدی :prayer_beads:بخوانید که شما زنده اید و ما ...

شهدا برای ماحمدی :prayer_beads:بخوانید که شما زنده اید و ما ...

شهدا برای ماحمدی :prayer_beads:بخوانید که شما زنده اید و ما ...

شهدا برای ماحمدی :prayer_beads:بخوانید که شما زنده اید و ما ...

حسین جان !محبتی از تو در دل ماست که خاموش شدنی نیست... السلا...

حسین جان !محبتی از تو در دل ماست که خاموش شدنی نیست... السلا...

و شهیدان برای ما فاتحه می خوانند !و ما دوباره بر می گردیمبه ...

و شهیدان برای ما فاتحه می خوانند !و ما دوباره بر می گردیمبه ...

#دلنوشته:purple_heart:اربابم حسین:purple_heart: ۹۵/۰۶/۰۵ تول...

#دلنوشته:purple_heart:اربابم حسین:purple_heart: ۹۵/۰۶/۰۵ تول...

#دلنوشته:purple_heart:اربابم حسین:purple_heart: ۹۵/۰۶/۰۵ تول...
۱

#دلنوشته:purple_heart:اربابم حسین:purple_heart: ۹۵/۰۶/۰۵ تول...

آخرش یک روز خواب خوب من هم تعبیر می‌شود:این‌که من باشم و سرگ...
۲

آخرش یک روز خواب خوب من هم تعبیر می‌شود:این‌که من باشم و سرگ...

#دلنوشتهATEFEHبسم رب :heavy_black_heart:️الحسین:heavy_black_...
۱

#دلنوشتهATEFEHبسم رب :heavy_black_heart:️الحسین:heavy_black_...

#دلنوشتهATEFEHبسم رب :heavy_black_heart:️الحسین:heavy_black_...

#دلنوشتهATEFEHبسم رب :heavy_black_heart:️الحسین:heavy_black_...

شعر در دست ندارم ولی از روی ادب ، السلام ای همــــه ی دار و ...

شعر در دست ندارم ولی از روی ادب ، السلام ای همــــه ی دار و ...

خواهر شهید دهقان گفت: سر مزار شهید جهان‌آرا از محمدرضا فیلم ...

خواهر شهید دهقان گفت: سر مزار شهید جهان‌آرا از محمدرضا فیلم ...

بسم#الله....الَّذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی سَبی...
۲

بسم#الله....الَّذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی سَبی...

بسم#الله....وَاومْیدانَدْ آنْچِهْ،مانِمیْدانْیمپَسْ بِه قُرب...

بسم#الله....وَاومْیدانَدْ آنْچِهْ،مانِمیْدانْیمپَسْ بِه قُرب...

#بسم#الله.تنها مفاهیمی استکه اینجا رنگ می‌بازدو زیر لب زمزمه...

#بسم#الله.تنها مفاهیمی استکه اینجا رنگ می‌بازدو زیر لب زمزمه...

تو در ازای گریه به من کربلا بده . . . مَنْ چِه ڪاری بِه خوشی...

تو در ازای گریه به من کربلا بده . . . مَنْ چِه ڪاری بِه خوشی...

دلتنگی کربلا "۰۰۰۰۰۰۰۰خیلی " سخته
۲

دلتنگی کربلا "۰۰۰۰۰۰۰۰خیلی " سخته

شهدا تا آخرپشت فرمانده ایستادندآماده براے قیامے دوباره این ب...
۱

شهدا تا آخرپشت فرمانده ایستادندآماده براے قیامے دوباره این ب...