دلتنگمو دیدار تو درمان من استبی رنگ رخت زمانه زندان من استبر...
۳

دلتنگمو دیدار تو درمان من استبی رنگ رخت زمانه زندان من استبر...

لایک نداره بخداتو این شب عزیز برا همشونبرای سلامتی همشونبرای...
۲

لایک نداره بخداتو این شب عزیز برا همشونبرای سلامتی همشونبرای...

خود ممکن آن نیست که بردارم دلآن به که به سودای تو بسپارم دلگ...
۲

خود ممکن آن نیست که بردارم دلآن به که به سودای تو بسپارم دلگ...

هر روز دلم در غم تو زار تر استوزمن دل بی رحم تو بیزار تر است...

هر روز دلم در غم تو زار تر استوزمن دل بی رحم تو بیزار تر است...

باز آی که تا به خود نیازم بی هیچبیداری شبهای درازم بی هیچ
۱

باز آی که تا به خود نیازم بی هیچبیداری شبهای درازم بی هیچ

ای زندگی و تن و توانم همه توجانی و دلی ای دل و جانم همه توتو...

ای زندگی و تن و توانم همه توجانی و دلی ای دل و جانم همه توتو...

ای دوست قبولم کن و جانم بستانمستم کن و وز هردو جهانم بستانبا...

ای دوست قبولم کن و جانم بستانمستم کن و وز هردو جهانم بستانبا...

اندر دل بی وفا غم و ماتم بادآن را که وفا نیست زعالم کم باددی...
۱

اندر دل بی وفا غم و ماتم بادآن را که وفا نیست زعالم کم باددی...

دوستام میگن مگه قحطآره قحطه  اصن فکرکنم قحطی اومدهآخه اون تن...

دوستام میگن مگه قحطآره قحطه اصن فکرکنم قحطی اومدهآخه اون تن...

خیلی وقتها باخود فکر میکنم  چرا در زندگی من + او = ما نمی شو...
۲

خیلی وقتها باخود فکر میکنم چرا در زندگی من + او = ما نمی شو...

دردت را بگوبغض نکنتاکی میخواهی مانند ابر بهاری برایش گریه کن...
۲

دردت را بگوبغض نکنتاکی میخواهی مانند ابر بهاری برایش گریه کن...

اینم برای شما خانمی خوش سلیقه

اینم برای شما خانمی خوش سلیقه

اینم یه ست لباس زیبا
۱

اینم یه ست لباس زیبا

شما هم .....بابا سیب زمینیه    فکر بد نکنیین
۲

شما هم .....بابا سیب زمینیه فکر بد نکنیین

برج میلاد خودمونه

برج میلاد خودمونه

دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاههردو سوزانند این کجا و آن ...

دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاههردو سوزانند این کجا و آن ...

مدل موهاش هنوز هم معروفهمدل گوگوشی
۱

مدل موهاش هنوز هم معروفهمدل گوگوشی

کیا دوسش دارن  بیان جلو

کیا دوسش دارن بیان جلو

برو  به درک  وقتی فهمیدم صبحت مال دیگریستظهرت مال دیگریست   ...
۱

برو به درک وقتی فهمیدم صبحت مال دیگریستظهرت مال دیگریست ...

میدانم که دیگر مال من نیستیحداقل ثابت کن کی مال تو است

میدانم که دیگر مال من نیستیحداقل ثابت کن کی مال تو است