افلاکی ها

Aflakiha

چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند
و تماشای تو زیباست اگر بگذارند
من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم
عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند

۹۸/۱۰/۱۳ ۰۱:۲۰ به وقت #حاج_قاسم