پرنیان

Afraa68

تمام شادی ام این است که هیچ کس نمیداند کجا هستم
کاش میتوانستم همین را تا ابد کش بدهم خیلی دلخواه تر از مرگ است

‌زودتر از من بمیر!تنها کمی زودترتا تو آنی نباشی که مجبور است...
۴

‌زودتر از من بمیر!تنها کمی زودترتا تو آنی نباشی که مجبور است...

پشت هر سکوتم "دوست داشتنیست" که نمیدانی!نه جنسش را نه رنگش ر...
۳

پشت هر سکوتم "دوست داشتنیست" که نمیدانی!نه جنسش را نه رنگش ر...

‏اون لحظہ اے ڪہ دیگہ خبرے از حسادتش نیستمیتونے مطمئن باشے ڪہ...
۲

‏اون لحظہ اے ڪہ دیگہ خبرے از حسادتش نیستمیتونے مطمئن باشے ڪہ...

جهان جالبی است هر یک به گونه‌ای که خودش انتخاب نکرده در سکان...
۵

جهان جالبی است هر یک به گونه‌ای که خودش انتخاب نکرده در سکان...

گذشته ای که حالمان را گرفته است آینده ای که حالی برای رسیدنش...
۸

گذشته ای که حالمان را گرفته است آینده ای که حالی برای رسیدنش...

این مهر قرمزها که معلم می‌کوبید پای دیکته‌مون بهترین اتفاق ع...
۳

این مهر قرمزها که معلم می‌کوبید پای دیکته‌مون بهترین اتفاق ع...

پناه به تاریکی از شر بطالت تابیدنت ای خورشید#پوچ
۴

پناه به تاریکی از شر بطالت تابیدنت ای خورشید#پوچ

:heavy_black_heart:️کیوسک های تلفن را جمع کردند..و دوستت دار...
۴

:heavy_black_heart:️کیوسک های تلفن را جمع کردند..و دوستت دار...

دوست من ...آنچه مینمایم نیستمآنچه هست لباسی است که به تن میک...
۴

دوست من ...آنچه مینمایم نیستمآنچه هست لباسی است که به تن میک...

:scroll:مندر هر شهری که باشم،آنجا پایتخت تنهایی ست
۳

:scroll:مندر هر شهری که باشم،آنجا پایتخت تنهایی ست

می خواهم عمری در کنار تو باشمآنقدر از خود به تو بگویم تا وجو...
۲

می خواهم عمری در کنار تو باشمآنقدر از خود به تو بگویم تا وجو...

اگر یک سوال باشد که من از آن وحشت داشته باشم، سوالی که هرگز ...
۳

اگر یک سوال باشد که من از آن وحشت داشته باشم، سوالی که هرگز ...

از ارتفاع می ترسمافتاده ام از بلندی،از آتش می ترسمسوخته ام ب...
۳

از ارتفاع می ترسمافتاده ام از بلندی،از آتش می ترسمسوخته ام ب...

پشت گردنمکمی پایین تر از نقطه ای که آخرین تار موی بلندم رویی...
۶

پشت گردنمکمی پایین تر از نقطه ای که آخرین تار موی بلندم رویی...

پدرم گاه صدا میزندَم شعر سپیدبس که آشفته و رنجور و به هم ریخ...
۳

پدرم گاه صدا میزندَم شعر سپیدبس که آشفته و رنجور و به هم ریخ...

:lower_left_ballpoint_pen: #محمود_دولت_آبادیبگذر تـابـسـتـان...
۶

:lower_left_ballpoint_pen: #محمود_دولت_آبادیبگذر تـابـسـتـان...

:artist_palette: #کارتوندوستی خاله خرسه!!!!:pushpin: دوستی خ...

:artist_palette: #کارتوندوستی خاله خرسه!!!!:pushpin: دوستی خ...

بدون شرح#آزادی

بدون شرح#آزادی

سخت بالا بروی، ساده بیایی پایینقصه ی تلخ مرا سرسره ها می فهم...
۴

سخت بالا بروی، ساده بیایی پایینقصه ی تلخ مرا سرسره ها می فهم...

نه راهی به رویا می‌رسدنه رویایی به راهبر می‌گردمبه رنگ‌های ر...
۱۴

نه راهی به رویا می‌رسدنه رویایی به راهبر می‌گردمبه رنگ‌های ر...