کاش "نیوتن" برای "عشق" همقانون :heavy_heart_exclamation_mark...
۲

کاش "نیوتن" برای "عشق" همقانون :heavy_heart_exclamation_mark...

نمایی زیبا از اثار باستانی چند هزار ساله کی میدونه کجاست !!...
۳

نمایی زیبا از اثار باستانی چند هزار ساله کی میدونه کجاست !!...

هنر نزد ایرانیان است و بس ...
۲

هنر نزد ایرانیان است و بس ...

خداوند پدرش را بیامرزد
۶

خداوند پدرش را بیامرزد

نمایی از کارون

نمایی از کارون

ای دا  یل دا ت مبارک

ای دا یل دا ت مبارک

یل دات مبارک

یل دات مبارک

یل دا تون مبارک

یل دا تون مبارک

یل دا مبارک
۴

یل دا مبارک

خدایا درد دل هیچ کس رو بغض نکن ام مین

خدایا درد دل هیچ کس رو بغض نکن ام مین

شوقی , نیست جز دل بستن به اینده ایی نا معلوم...
۲

شوقی , نیست جز دل بستن به اینده ایی نا معلوم...

من م همینطور خدایا صبرم بده ...
۱

من م همینطور خدایا صبرم بده ...

بیستون را عشق کند شهرتش فرهاد برد نخند خو راس میگم همچین ط...

بیستون را عشق کند شهرتش فرهاد برد نخند خو راس میگم همچین ط...

تورو خدا ای خدا مواظب این رابطه هامون باش باش ای خدا جوووو ...
۱

تورو خدا ای خدا مواظب این رابطه هامون باش باش ای خدا جوووو ...

اره عزیزم اره تو ماه هی  و من ماهی یه این برکه امان از ان...

اره عزیزم اره تو ماه هی و من ماهی یه این برکه امان از ان...

دردم به جان رسید و طبیب نیست کجاس دکان دارو فروش خسته دلان خ...
۱

دردم به جان رسید و طبیب نیست کجاس دکان دارو فروش خسته دلان خ...

زیباست زیبا
۵

زیباست زیبا

هر چند که راه های رسیدن به خدا زیاد است اما باید که بدونیم ...
۸

هر چند که راه های رسیدن به خدا زیاد است اما باید که بدونیم ...

خب دیگه عیدثون مبارک
۲

خب دیگه عیدثون مبارک

مهر ماهی ها اماده باشن دارم براشون اکی
۲

مهر ماهی ها اماده باشن دارم براشون اکی