#خاص #جذاب #بینظیر #قشنگ #هنری #BEAUTIFUL_NICE

#خاص #جذاب #بینظیر #قشنگ #هنری #BEAUTIFUL_NICE

#خاص #جذاب #شیک #هنری #BEAUTIFUL_NICE

#خاص #جذاب #شیک #هنری #BEAUTIFUL_NICE

#خاص #جذاب #شیک #زیبا #BEAUTIFUL_NICE #هنری #قشنگ

#خاص #جذاب #شیک #زیبا #BEAUTIFUL_NICE #هنری #قشنگ

ارزش خودتو بدون ،عقاب حاضره تنها باشه تا اینکه با هر پرنده ا...

ارزش خودتو بدون ،عقاب حاضره تنها باشه تا اینکه با هر پرنده ا...

اجازه نده ذهن های کوچک بهت بگن رویاهات بزرگه.... #خاص #جذاب ...

اجازه نده ذهن های کوچک بهت بگن رویاهات بزرگه.... #خاص #جذاب ...

از کسی انتظار نداشته باش قهرمان زندگیت خودتی #شیراز #خاص #جذ...
۳

از کسی انتظار نداشته باش قهرمان زندگیت خودتی #شیراز #خاص #جذ...

شاید بعضیا از من بدشون بیاد شاید دلیلش اینکه بیش از حد خوبم ...

شاید بعضیا از من بدشون بیاد شاید دلیلش اینکه بیش از حد خوبم ...

اگه بتونی تصورش کنی مطمعن باش قدرت رسیدن بهشم داری  #هنر_عکا...

اگه بتونی تصورش کنی مطمعن باش قدرت رسیدن بهشم داری #هنر_عکا...

نظر لطفا
۲

نظر لطفا

با هم دوست باشین عشق....همه چیز رو خراب میکنه...

با هم دوست باشین عشق....همه چیز رو خراب میکنه...