شادند جهانیان به نوروز و به عیدعید من و نوروز من امروز توئیس...
۹

شادند جهانیان به نوروز و به عیدعید من و نوروز من امروز توئیس...

از غم زلفت دل شیدا شکستشیشه می در شب یلدا شکستخال لبت مرده ک...
۷

از غم زلفت دل شیدا شکستشیشه می در شب یلدا شکستخال لبت مرده ک...

یـــــلدا از 4حرف زیبــــــــــــــــــــا تشکیل شده. ی: یاد...
۶

یـــــلدا از 4حرف زیبــــــــــــــــــــا تشکیل شده. ی: یاد...

قشنگ ترین آرزویم اینست که از این پس سالهای سال شب یلدا ها رو...
۲

قشنگ ترین آرزویم اینست که از این پس سالهای سال شب یلدا ها رو...

Seni çok seviyorum :heavy_black_heart::heavy_black_heart:
۱۸

Seni çok seviyorum :heavy_black_heart::heavy_black_heart:

از ما گفتن بود!!! :smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_f...
۱۴

از ما گفتن بود!!! :smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_f...

از دکتر ﻣﺼﺪﻕ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ فاسد ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺪﯾﺮفا...
۶

از دکتر ﻣﺼﺪﻕ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ فاسد ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺪﯾﺮفا...

بیش از ۱۰۰۰ نفر جان‌باختند؛ اینجا قیامت است/ به روستای «قلمه...
۱۲

بیش از ۱۰۰۰ نفر جان‌باختند؛ اینجا قیامت است/ به روستای «قلمه...

هر چقدر کمتر جواب آدم های منفی و حسود رو بدهید با آرامش بیشت...

هر چقدر کمتر جواب آدم های منفی و حسود رو بدهید با آرامش بیشت...

:large_red_circle: گروه فتوشاپ بانک شهر و خبرگزاری امنیتی تس...
۲

:large_red_circle: گروه فتوشاپ بانک شهر و خبرگزاری امنیتی تس...

گروه فتوشاپ بانک شهر و خبرگزاری تسنیم تقدیم می کند
۵

گروه فتوشاپ بانک شهر و خبرگزاری تسنیم تقدیم می کند

تو عمق فاجعه غرق میشه نهنگ!
۴

تو عمق فاجعه غرق میشه نهنگ!

انسانیت تسلیت...
۵

انسانیت تسلیت...

کی باشم من که مانم یا نمانمتو را  خواهم که درعالم بمانیهزارا...
۵

کی باشم من که مانم یا نمانمتو را خواهم که درعالم بمانیهزارا...

روزی که دختر دار بشم به دخترم میگم منتظر نباش کسی خوشبختت کن...
۱۰

روزی که دختر دار بشم به دخترم میگم منتظر نباش کسی خوشبختت کن...

امان از دست این بعضی نفرات :smiling_face_with_smiling_eyes::...
۶

امان از دست این بعضی نفرات :smiling_face_with_smiling_eyes::...