بعضی وقتا دلت واسه کسی که همه دنیاته خیلی تنگ میشه
۱

بعضی وقتا دلت واسه کسی که همه دنیاته خیلی تنگ میشه

کاش یکی بیاد دستمو بگیره بگه دیگه همه چی تموم شده الآن دیگه ...
۱

کاش یکی بیاد دستمو بگیره بگه دیگه همه چی تموم شده الآن دیگه ...

خیلی برای یه دختر سخته که همه دردودل ها شو تو دلش بریزه

خیلی برای یه دختر سخته که همه دردودل ها شو تو دلش بریزه

جدایی ههسهم منم جداییه

جدایی ههسهم منم جداییه

کاش میشد به عشقم میرسیدمکاش میشد برگشت به قبل
۴

کاش میشد به عشقم میرسیدمکاش میشد برگشت به قبل

حس خیلی بدیه

حس خیلی بدیه

دیگه نمی تونم نفش بکشم

دیگه نمی تونم نفش بکشم

اگه برگردی نمیدونم چه طور میتونم بدی هاتو فراموش کنم.

اگه برگردی نمیدونم چه طور میتونم بدی هاتو فراموش کنم.

دلم کلی گرفته
۲

دلم کلی گرفته