طرفداراش لایک....
۲۰

طرفداراش لایک....

وظیفشونه..
۲

وظیفشونه..

واقعا هان!

واقعا هان!

این عروسکه یادتونه
۷

این عروسکه یادتونه

ولاقعااااااا
۳

ولاقعااااااا

یاورتون باشه

یاورتون باشه

افتاد؟
۱

افتاد؟

کسی بیادبهش کمک کنه
۳

کسی بیادبهش کمک کنه

قهقهقه
۱

قهقهقه

خخخخ
۱

خخخخ

خوشگله نه....
۱

خوشگله نه....

خخخخ
۴

خخخخ

خوزستانی ها بزنن لایک قشنگه رو
۵

خوزستانی ها بزنن لایک قشنگه رو

دروووووووووغ!
۲۴

دروووووووووغ!

کی به این ملت افتخار میکنه؟
۱۱

کی به این ملت افتخار میکنه؟

کی همچین زنی رودوست داره؟
۱

کی همچین زنی رودوست داره؟

به این پرچم وکشورباید افتخار کرد هرکی موافقه کلمه ی الله روب...
۱۴

به این پرچم وکشورباید افتخار کرد هرکی موافقه کلمه ی الله روب...

خخخخ

خخخخ

قدرپدرومادرتون روبدونید...

قدرپدرومادرتون روبدونید...