تا خرمنت نسوزد...احوال ما ندانی...
۱

تا خرمنت نسوزد...احوال ما ندانی...

اعجاز همیشه در سادگی استبرای رسیدن به حقیقت مطلق برای انجام ...
۴

اعجاز همیشه در سادگی استبرای رسیدن به حقیقت مطلق برای انجام ...

دل نهادم به صبوري که جز اين چاره ندانم...🍃
۱۰

دل نهادم به صبوري که جز اين چاره ندانم...🍃

شب و روزت همه بیدار که آید شاید ...کور شد دیده بر این کوره‌ر...
۱۸

شب و روزت همه بیدار که آید شاید ...کور شد دیده بر این کوره‌ر...

در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود یاد ما باش که محتاج دعاییم ...
۲۴

در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود یاد ما باش که محتاج دعاییم ...

زحمت چه میڪشی پی درمان ما طبیبما بــه نمیشویم و تــو بـد نــ...
۴

زحمت چه میڪشی پی درمان ما طبیبما بــه نمیشویم و تــو بـد نــ...

🍃صبح آخرین آدینه‌ی فروردین‌ماه و عطر خاطرات 🌱🌷
۲

🍃صبح آخرین آدینه‌ی فروردین‌ماه و عطر خاطرات 🌱🌷

مهدی بیا شب هجران سحر کن ...
۸

مهدی بیا شب هجران سحر کن ...

گاه می اندیشم ،چندان هم مهم نیست اگرهیچ از دنیا نداشته باشم....
۴

گاه می اندیشم ،چندان هم مهم نیست اگرهیچ از دنیا نداشته باشم....

کاش روزی چشم‌هایمان را باز کنیم ببینیم همه اینها خواب بوده ک...
۸

کاش روزی چشم‌هایمان را باز کنیم ببینیم همه اینها خواب بوده ک...

این زمین خشک و بی حاصلیک تکه ابر می خواهدکه از آسمان دلتنگیت...
۱

این زمین خشک و بی حاصلیک تکه ابر می خواهدکه از آسمان دلتنگیت...

زین گونه‌ام که در غم غربت شکیب نیستگر سر کنم شکایت هجران غری...
۱

زین گونه‌ام که در غم غربت شکیب نیستگر سر کنم شکایت هجران غری...

حال خوب ....  :desert_island:
۷

حال خوب .... :desert_island:

شاید قدیمی ها شب که میشد،سریک ساعت مقرری،چراغ گردسوز یا شمع ...
۱۲

شاید قدیمی ها شب که میشد،سریک ساعت مقرری،چراغ گردسوز یا شمع ...

خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آنخانواده یعنی داشتن کسی ک...
۲

خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آنخانواده یعنی داشتن کسی ک...

پاییز فصل قدم زدنه.:maple_leaf::fallen_leaf:تموم اِلِمان های...
۱

پاییز فصل قدم زدنه.:maple_leaf::fallen_leaf:تموم اِلِمان های...

...رفتن عجیب آدم را دلگیر میکند،مچاله میشود گوشه ای و غم به ...
۵

...رفتن عجیب آدم را دلگیر میکند،مچاله میشود گوشه ای و غم به ...