بحثی رو که نه خودت قانع میشی ونه میتونی شخص مقابلتو قانع کنی...
۲

بحثی رو که نه خودت قانع میشی ونه میتونی شخص مقابلتو قانع کنی...

sister :anger_symbol:
۰

sister :anger_symbol:

عشقم همیشه باهاتم به کوری چشم حسودا
۴

عشقم همیشه باهاتم به کوری چشم حسودا

منو داداشیم
۱۹

منو داداشیم

love in the evryday :sparkling_heart::sparkling_heart:
۰

love in the evryday :sparkling_heart::sparkling_heart:

be ham nemikhorim
۲

be ham nemikhorim

داشته هایتان را به او بسپارید تا تاریکی آنها را با خود نبرد
۰

داشته هایتان را به او بسپارید تا تاریکی آنها را با خود نبرد

‏خوب بودن، آدما رو پرتوقع میکنه ‏تا جایی که دیگه ناخودآگاه ن...
۰

‏خوب بودن، آدما رو پرتوقع میکنه ‏تا جایی که دیگه ناخودآگاه ن...

آدمایی که بهت بد کردن؛همیشه فکر میکننپُستات درمورد اوناست...
۰

آدمایی که بهت بد کردن؛همیشه فکر میکننپُستات درمورد اوناست...

that should be you
۰

that should be you

این آقا عشق اولمه
۴

این آقا عشق اولمه

باید بگم به دوران جوانی خوش اومدم
۲

باید بگم به دوران جوانی خوش اومدم

سلام •°ॐहहाعًُلًُیًُ कहॐ°•  هستم :white_smiling_face:️روی لی...
۱

سلام •°ॐहहाعًُلًُیًُ कहॐ°• هستم :white_smiling_face:️روی لی...