Alishhhhhhhh

Alishاگه میتونی منو بگیر

@Alishhhhhhhh عشق دروغ یست برای رفع هوس دوست داشتن نیازیسیت از سر عادت زندگی اجباریست نا خواسته مرگ در مانیست بر تمامی درد ها .... .ali.dadeh@gmail.com

۴۷

مطلب

۲۳k

امتیاز

۵

دنبال کننده

۰

دنبال شونده

مطالب
کالکشن ها