Amir

AmirjoOoO

امتیاز
92590
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
2

خداحافظ دوستان

مگه میشه مگه داریم !!!!!!!خخخخخخ

عشق را بیمعرفت معنا مکن .........زر نداری مشت خود را وا مکنگ...

9

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم!غافل از خود، دیگری را ...

از سکوتم می نویسم تا بدانی خسته امبی هوایت کنج پستوهای غم یخ...

قول دادم به خودم غصه تراشی نکنمفکر این را که تو باشی و نباشی...

1

زیر باران در نسیم آهسته بوسیدم تورامی شکفت از دامنت رنگین کم...

لنگی بیا اینجا لنگی بیا اینجا !!!!!!!!

15

روانشناسی ژاپنی می گویدسومین حرف در اسم هر کس ،نشانی از شخصی...