به نازم به این عکس
۷

به نازم به این عکس

ماهمه سربازتوایم....هرکی موافقه امضاکنه
۷

ماهمه سربازتوایم....هرکی موافقه امضاکنه

لبیک....
۱

لبیک....

بمیرم برای غربت بقیع.آخریه روزشیعه برات حرم میسازه.حرم واسه ...

بمیرم برای غربت بقیع.آخریه روزشیعه برات حرم میسازه.حرم واسه ...

آقاجان منتظرامدنتان هستیم العجل

آقاجان منتظرامدنتان هستیم العجل

دلتنگ بین الحرمینم

دلتنگ بین الحرمینم

ایوان نجف عجب صفایی دارد...

ایوان نجف عجب صفایی دارد...

حاج قاسم :« دوست دارم فرماندارسیستان شوم»
۱

حاج قاسم :« دوست دارم فرماندارسیستان شوم»

حاج قاسم درجمع مدافعان حرم

حاج قاسم درجمع مدافعان حرم

فوایداستغفار

فوایداستغفار

چقدقشنگه
۱

چقدقشنگه

ننگ است مددزغیرمولا
۱

ننگ است مددزغیرمولا

عشقم فقط حضرت اقا
۲

عشقم فقط حضرت اقا

شهداشرمنده ایم
۱

شهداشرمنده ایم

فدات بشم آقاجون
۳

فدات بشم آقاجون

چه زمانی بخابیم
۱

چه زمانی بخابیم

حاج قاسم درجوانی درجبهه های جنگ
۳

حاج قاسم درجوانی درجبهه های جنگ

سردارعشق...هواداراشون لایک کنن

سردارعشق...هواداراشون لایک کنن

رنگ رخساره خبرمیدهدازسردرون
۱

رنگ رخساره خبرمیدهدازسردرون

شناسنامه حضرت آقا

شناسنامه حضرت آقا