آناهید

Anahid1370

بر آستان جانان گر سر توان نهادن
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

حر بن یزید ریاحی نیامده بود که شهید بشود؛ اما ناگهان همه چیز...
۱

حر بن یزید ریاحی نیامده بود که شهید بشود؛ اما ناگهان همه چیز...

اللهم صل علی محمد و آل محمد
۷

اللهم صل علی محمد و آل محمد

وچه زیبا گفت پروفسور اسماعیل ملک زاده:پولدارى؛منش است و ربطى...
۱

وچه زیبا گفت پروفسور اسماعیل ملک زاده:پولدارى؛منش است و ربطى...

باور  کنیم ملک خدا  را که سرمد استباور کنیم سکه به نام محمد(...
۴

باور کنیم ملک خدا را که سرمد استباور کنیم سکه به نام محمد(...

امشب سخن ازجان جهان باید گفت/توصیف رسول انس وجان باید گفت/در...
۲

امشب سخن ازجان جهان باید گفت/توصیف رسول انس وجان باید گفت/در...

جملات بامزه ی فامیل دور در کلاه قرمزی 93:- من دستم بنده،پنج ...
۲

جملات بامزه ی فامیل دور در کلاه قرمزی 93:- من دستم بنده،پنج ...

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﺁﺩﺍﻣﺲ ﺷﯿﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﺮﺩﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﻋﻠﺖ...
۷

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﺁﺩﺍﻣﺲ ﺷﯿﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﺮﺩﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﻋﻠﺖ...

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است...
۱

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است...

ممنون
۱

ممنون

خدایا...
۲

خدایا...

دعاي پایان ماه صفر:(سبحان الله يافارج الهمّ وياكاشف الغم فرّ...
۲

دعاي پایان ماه صفر:(سبحان الله يافارج الهمّ وياكاشف الغم فرّ...

خدا زمین? را آفرید واختيارش راسپرد به 1+5۱ محمد۲ علی۳ فاطمه ...
۳

خدا زمین? را آفرید واختيارش راسپرد به 1+5۱ محمد۲ علی۳ فاطمه ...