چقد ویس تغییر کرده😐💁🏻‍♀️ من ک کلا نمیام و کم میام اپ چرتیه😐😂...
۵

چقد ویس تغییر کرده😐💁🏻‍♀️ من ک کلا نمیام و کم میام اپ چرتیه😐😂...

چرا هر وقت من هستم هیچکس نیس😐🌵
۸۴

چرا هر وقت من هستم هیچکس نیس😐🌵

‌ #StayGold💫 #JK🐰
۱۳۷

‌ #StayGold💫 #JK🐰

قطعا اونا 4 تا فرشتن که خیلی چیزارو بهمون یاد دادن🧚‍♀️ 6 سال...
۷۲

قطعا اونا 4 تا فرشتن که خیلی چیزارو بهمون یاد دادن🧚‍♀️ 6 سال...

مامامو 6 ساله شدن*-* خب اگه بنظرتون اونا..مغرورن و زشتن و به...
۱۱

مامامو 6 ساله شدن*-* خب اگه بنظرتون اونا..مغرورن و زشتن و به...