اخه این چ سوالیه😂😂😂😂😂 #طنز #خنده #خنده_دار
۳

اخه این چ سوالیه😂😂😂😂😂 #طنز #خنده #خنده_دار

کیا امتحان نهایی زیست دارن؟؟؟ #امتحان #زیست #نهایی #کنکور #تجربی #دوازدهم #مدرسه
۱۸

کیا امتحان نهایی زیست دارن؟؟؟ #امتحان #زیست #نهایی #کنکور #تجربی #دوازدهم #مدرسه

کیا فیزیک میخونن؟؟ #فیزیک #نهایی #دوازدهم #تجربی #کنکور
۲۰

کیا فیزیک میخونن؟؟ #فیزیک #نهایی #دوازدهم #تجربی #کنکور

اهنگ‌ مورد علاقه شما چیه؟ دلیل هم بگید☺ #آهنگ #خاص #جذاب #عکس #هنر #عاشقانه
۱۴

اهنگ‌ مورد علاقه شما چیه؟ دلیل هم بگید☺ #آهنگ #خاص #جذاب #عکس #هنر #عاشقانه

عجب حرکتی زد ولی😁😊☺ #جذاب #خاص #عاشقانه #هنر #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه #خلاقیت
۲

عجب حرکتی زد ولی😁😊☺ #جذاب #خاص #عاشقانه #هنر #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه #خلاقیت

کاش بعضیا بفهمن😏 #هنر #عاشقانه #عکس #خاص #جذاب #مد
۰

کاش بعضیا بفهمن😏 #هنر #عاشقانه #عکس #خاص #جذاب #مد

آخرش بدستت میارم!!💪🏻💪🏻 #درس #کنکور #هدف #عکاس خودم #هنر #عکس_نوشته👌 #خاص #جذاب #خلاقیت
۰

آخرش بدستت میارم!!💪🏻💪🏻 #درس #کنکور #هدف #عکاس خودم #هنر #عکس_نوشته👌 #خاص #جذاب #خلاقیت

ریاضی جان😍😍😍😍 کیا مثل من با آهنگ ریاضی کار میکنن؟؟ #درس #ریاضی #کنکور #تجربی #آهنگ #خلاقیت #هنر #خاص #جذاب
۴

ریاضی جان😍😍😍😍 کیا مثل من با آهنگ ریاضی کار میکنن؟؟ #درس #ریاضی #کنکور #تجربی #آهنگ #خلاقیت #هنر #خاص #جذاب

واقعا😂😂😂😂 #طنز #خنده #عکس_نوشته #خلاقیت
۴

واقعا😂😂😂😂 #طنز #خنده #عکس_نوشته #خلاقیت

ادبیات جان☺☺☺ #درس #ادبیات #کنکور #تجربی #دوازدهم #خاص #جذاب #هنر
۵

ادبیات جان☺☺☺ #درس #ادبیات #کنکور #تجربی #دوازدهم #خاص #جذاب #هنر

امشب لغت زبان مهمان ما هست😭😭😭 #درس #امتحان #مدرسه #کنکور #تجربی
۴

امشب لغت زبان مهمان ما هست😭😭😭 #درس #امتحان #مدرسه #کنکور #تجربی

امشب با دینی😒😒 #درس #امتحان #تجربی #مدرسه #کنکور #جذاب #هنر #ایده #خلاقیت
۲

امشب با دینی😒😒 #درس #امتحان #تجربی #مدرسه #کنکور #جذاب #هنر #ایده #خلاقیت

دست بی قرار ب این میگن😂😂😂😂 #خنده #طنز #مزاحم #جذاب #ایده #هنر #خلاقیت
۱

دست بی قرار ب این میگن😂😂😂😂 #خنده #طنز #مزاحم #جذاب #ایده #هنر #خلاقیت

امشبم با جناب فیزیک😂😂 #درس #طنز #فیزیک #تجربی #کنکور #مدرسه #جذاب
۴

امشبم با جناب فیزیک😂😂 #درس #طنز #فیزیک #تجربی #کنکور #مدرسه #جذاب

دقیقا همینجوریه😂😂😂 #طنز #خنده #هنر #خلاقیت #ایده #جذاب
۱۵

دقیقا همینجوریه😂😂😂 #طنز #خنده #هنر #خلاقیت #ایده #جذاب

امشب با زیست جان😍😍 #درس #تجربی #زیست #دوازدهم #کنکور
۲۶

امشب با زیست جان😍😍 #درس #تجربی #زیست #دوازدهم #کنکور

والا😂😂😂😂 #خنده #طنز #جذاب #خلاقیت #هنر #ایده
۰

والا😂😂😂😂 #خنده #طنز #جذاب #خلاقیت #هنر #ایده

هم اکنون من در جوار فیزیک عزیز😍😍 #موقت #درس #بدبختی #کنکور #تجربی #طنز #خنده
۳

هم اکنون من در جوار فیزیک عزیز😍😍 #موقت #درس #بدبختی #کنکور #تجربی #طنز #خنده

😂😂😂😂😂 فاتحه... #خنده #طنز #جذاب #ایده #هنر
۲

😂😂😂😂😂 فاتحه... #خنده #طنز #جذاب #ایده #هنر

عزیزم ب فنا رفتی ک😂😂 کاش کرونا میگرفتی😂😅😢 #خنده #طنز #کرونا #جذاب
۱۱

عزیزم ب فنا رفتی ک😂😂 کاش کرونا میگرفتی😂😅😢 #خنده #طنز #کرونا #جذاب