فاطمه:سکوت متن ساده ای است که اشتباه برداشت میشود.
۴

فاطمه:سکوت متن ساده ای است که اشتباه برداشت میشود.

فاطمه:کاش بدانیدوست داشتنت...خورشید نیستکه لحظه ای بیاید و ل...

فاطمه:کاش بدانیدوست داشتنت...خورشید نیستکه لحظه ای بیاید و ل...

داریوش:.همیشهدردناک ترین سنگ‌ها روکسی به سمتتپرتاب میکنه کهب...

داریوش:.همیشهدردناک ترین سنگ‌ها روکسی به سمتتپرتاب میکنه کهب...

حسین::down-pointing_red_triangle::down-pointing_red_triangle...
۱

حسین::down-pointing_red_triangle::down-pointing_red_triangle...

داریوش:حس دوست داشتن که می پیچددر وجودم ...دوست دارم ؛آسمان ...

داریوش:حس دوست داشتن که می پیچددر وجودم ...دوست دارم ؛آسمان ...

داریوش:اگر سهم من از این همه ستاره،فقط سوسوی غریبی است،غمی ن...
۲

داریوش:اگر سهم من از این همه ستاره،فقط سوسوی غریبی است،غمی ن...

داریوش:ناز کردی، گرچه من اهل تجارت نیستم!میخرم ناز تو را، با...

داریوش:ناز کردی، گرچه من اهل تجارت نیستم!میخرم ناز تو را، با...

★فـஔرشـتـ್ِه مــ௸ـرگـــ★:زندگی تفسیر سه کلمه است:خندیدن ، بخ...
۱

★فـஔرشـتـ್ِه مــ௸ـرگـــ★:زندگی تفسیر سه کلمه است:خندیدن ، بخ...