Atre_Khatereh

https://wisgoon.com/pin/34380619/
در «نوشته هایم» تنهاییم را
پنهان میکنم
در «دلم» دلتنگی ام را...
در «سکوتم» حرفهای نگفته ام را
در «لبخندم» غصه هایم را...

دل من
چه خردساااااااااال است
ساده می نگرد
ساده می خندد
ساده می پوشد

دل من
از تبار دیوارهای کاهگلی ست
ساده می اُفتد
ساده می شکند
ساده میمیرد
ساااااااااااااااااده

امتیاز
2916760
دنبال کننده
771
دنبال شونده
75
1

نبض بی وقفه ی آرامش هر آنِ منیکه همه جان و همه جان و همه جان...

1

نغمه‌ی شیرین او گویی غذای روح ماستکز لطافت در دل و مغز و جگر...

3

💕جسارت داشته باش و زندگی کن ...اما جوری که خودت دوست داری ،ن...

1

سلام 🌻🍃صبحتون بخیرامروزتون پراز لبخند و پر از بهترینهاامیدوا...

خداوند انگار بعضی ها را خیلی با حوصله آفریده ...از عشق ، از ...

20

آدم از عشق چه میخواهد... ؟! به جز قلبی که برایش بتپد به جز ن...

4

من هر آنجا که عشق بود،مهربانی بود و آدم‌هایی خالصانه همدیگر ...

5

و #پاییز دختری با موهای نارنجی،دلی مهربان... با عطر دلنشین ن...

4

آرزویم همه این است که هر صبحدلمبا صدای تپش قلب تو آغاز شود #...

2

اهل آرامش که شدی شاد کردن دیگران بیشتر از شاد بودن خودت به د...

15

در پشت پرده ی صبحبا لبانم می نوشم ،فنجانی از طعم حضورت راتو،...

9

#تو_فقط_باش#مازیار_فلاحی

20

#راغب#ویدئو_کلیپ

21

#راغب#ویدئو_کلیپ

19

یکی باید باشداز جنس توپر از آرام، پر از عشقپر از سکوتمحکم بغ...

6

گفته بودی که چرا محو تماشای منی؟آنچنان مات که یکدم مژه بر هم...

6

تنها چیزی که طعمشهیچ وقت عوض نمي شوددوست داشتن توستهمیشه شیر...

5

من از تمام اين دنياعشق مي خواهمُمشتي شعرگل هاي شمعداني پشت پ...

12

بگذار دوستت بدارم تا از اندوه دور بمانم تا از تاریکی برهمتا ...

7

برایت #حالِ_خوب دَم می‌کنمو تو برایم "ماندن" را بنواززندگی ب...