EKLOVE

BTALiEN

امتیاز
5300
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

مجموعه آلایا از پلیدینآلایا - اهل سیستم ستاره ای پلیدیندر او...

2

حرکت به سوی  #بعد_پنجم!🌈💜🦋🌀. #Gotothefifthdimension..هم اکنو...

https://www.tarafdari.com/user/566310/content-all #پلیدین #ع...

اشتر از فدراسیون کهکشانی نور : نابودی ساختار مداخله گر در رپ...

به افکارتان بنگرید و اگر می بینید که آنها منفی هستند، انرژی ...

3

نژاد پلیدین ها :آنها موجوداتی فرازمینی بسیار عرفانی و معتقد ...

معرفی نیرو های نور:-فدراسیون کهکشانی نوراین گروه پیوسته درحا...

2

لطفا این را بدانید که معنویت هیچ ارتباطی با ادیان ندارد. معن...

هنگامی که با نور هستی هماهنگ باشید، برای انرژی های بالاتر دگ...

حرکت به سوی بعد_پنجم!.هم اکنون شما در حال جابجائی هستید.. از...

✴️نورکاران (Lightworkers):👈نورکاران واقعی، عشق و نورکیهانی ر...

مکان های زیادی بر روی زمین است که انرژی منفی دارد و باید پاک...

عید ما آن روزی است که در مغزهای انباشته از لجنزار مذهب و سنت...

🌹 شما بر روی زمین آزاد نیستید. فراموش کرده اید که آزادی چیست...