یاد بگیر جانم!
دوست داشتن
برایِ خاطرِ چشم و ابرو نمی ماند
عش...
۸

یاد بگیر جانم! دوست داشتن برایِ خاطرِ چشم و ابرو نمی ماند عش...

قهر نکن عزیزم! 

همیشه که عشق 

پشت پنجره هامان سوت نمی زند ...
۱

قهر نکن عزیزم! همیشه که عشق پشت پنجره هامان سوت نمی زند ...

بفرمایید دوستان دیروز نذری داشتیم
۴

بفرمایید دوستان دیروز نذری داشتیم

پشت صحنه سریال پرده نشین

پشت صحنه سریال پرده نشین

دوستان یه سوال بخوام با گوشی وارد ویسگون بشم حتما باید ثبت ن...
۲۱

دوستان یه سوال بخوام با گوشی وارد ویسگون بشم حتما باید ثبت ن...

***عشق من***خاله فدات بشه
۹

***عشق من***خاله فدات بشه

یه لحظه تصور کن عشق من باشی
دیدی چه حالی داد ؟؟؟
خوب بسه نفر...
۳

یه لحظه تصور کن عشق من باشی دیدی چه حالی داد ؟؟؟ خوب بسه نفر...