Baraaaan

Baran_tanha

متاهل=متعهد🚫🚫🚫گذاشتن کامنت بی مورد=بلاک

گاهی نباش ...
خودت را بردار و کمی دورتر از قافله بایست ،
وجودت را از همه ی آدم هایِ اطرافت دریغ کن ...
ببین چه کسی نبودنت را حس می کند ؟!
چه کسی حواسش به حال و احوالاتِ توست ؟!
سکوت کن و منتظر بمان و ببین کدام آدمِ با معرفتی برایِ پیدا کردنِ تو ، پس کوچه هایِ تنهایی ات را زیر و رو می کند ؟!
کدامشان نگرانت می شود ؟!
و اصلا چه کسی ، برای نگه داشتنِ تو ، به خودش زحمت می دهد ؟!
اگر نبودی و دیدی آب از آبِ روزمرِگی هایشان تکان نخورد ، تعجب نکن !
رسمِ آدم ها همین است ؛
اگر بودی که هیچ ...
اگر نبودی ، دیگران هستند !!!
این تویی که باید عاقل باشی و خودت را برایِ چنین جماعتِ بی تفاوت و بی عاطفه ای ، خرج نکنی ...


❤❤❤

نـه نمیدانـی!هیـچ کـس نمـی دانـدپشت این چهـره ی آرام،در دلـم...
۱

نـه نمیدانـی!هیـچ کـس نمـی دانـدپشت این چهـره ی آرام،در دلـم...

Baran💔💔💔 #خاص #جذاب #استوری
۴

Baran💔💔💔 #خاص #جذاب #استوری

با کســـــی باش؛کــــه تــــورا بَلــــــد باشـــــد!نــــــ...
۱۲

با کســـــی باش؛کــــه تــــورا بَلــــــد باشـــــد!نــــــ...

روزمون مبارک ❤ #خاص
۲۹

روزمون مبارک ❤ #خاص

تقدیم به همراهان گرامی
۲۰

تقدیم به همراهان گرامی

همه می پرسند:چیست در زمزمه ی مبهم آب؟چیست در همهمه ی دلکش بر...
۱۰

همه می پرسند:چیست در زمزمه ی مبهم آب؟چیست در همهمه ی دلکش بر...

بدون مخاطب
۱۵

بدون مخاطب

یوسف زمانی
۱۰

یوسف زمانی

به غم بگین یکی دوروزمنو فراموشم کنه......
۵

به غم بگین یکی دوروزمنو فراموشم کنه......

بعضی‌ها در زندگی ما، جزو دسته‌ا‌ی از آدم‌ها هستن که وقتی هست...
۳

بعضی‌ها در زندگی ما، جزو دسته‌ا‌ی از آدم‌ها هستن که وقتی هست...

-دلی که عاشق و صابر بُوَد مگر سنگ است؟ز عشق تا به صبوری هزار...
۵

-دلی که عاشق و صابر بُوَد مگر سنگ است؟ز عشق تا به صبوری هزار...

به قول سهراب ؛باغبانی پيرم، كه به غير از گلهااز همه دلگيرمكو...
۱۰

به قول سهراب ؛باغبانی پيرم، كه به غير از گلهااز همه دلگيرمكو...

#خاص #جذاب
۲

#خاص #جذاب

"خدا"تنها کسے است کهوقتے همه رفتندمےماندوقتے همه پشت کردند" ...
۲

"خدا"تنها کسے است کهوقتے همه رفتندمےماندوقتے همه پشت کردند" ...

جواب بدین خب/🙆
۱۲

جواب بدین خب/🙆