#خودم_پز

#خودم_پز

#خودم_پز

#خودم_پز

#نوستالژی ‏این یه زمانی حکم وای فای رو داشت تو شبهای سرد زمستون همه رو دور هم جمع می‌کرد ..

#نوستالژی ‏این یه زمانی حکم وای فای رو داشت تو شبهای سرد زمستون همه رو دور هم جمع می‌کرد ..

#نوستالژی ظرفیت خارق العاده پیکان دهه60! سال 1340 قرارداد مونتاژ پیکان بین شرکت ایران ناسیونال(ایران خودروی کنونی) و گروه صنعتی روتس انگلستان بسته شد! ایران خودرو تو این سالها پیشرفت چشم گیری داشته😏

#نوستالژی ظرفیت خارق العاده پیکان دهه60! سال 1340 قرارداد مونتاژ پیکان بین شرکت ایران ناسیونال(ایران خودروی کنونی) و گروه صنعتی روتس انگلستان بسته شد! ایران خودرو تو این سالها پیشرفت چشم گیری داشته😏

#لنگرود

#لنگرود

شب با تمام یک رنگیش چه ساده آرامش می‌بخشد چه خوب می‌شد ما هم مثل شب باشیم یکرنگ ولی آرام بخش خدایا همه‌ی ما را عافیت بخیر بگردان

شب با تمام یک رنگیش چه ساده آرامش می‌بخشد چه خوب می‌شد ما هم مثل شب باشیم یکرنگ ولی آرام بخش خدایا همه‌ی ما را عافیت بخیر بگردان "شبتــون در پنـــاه خــدا"

بعضی ها وقتی برایت می نویسند: خوبی؟ آدم، لبخند مهربان شان را بین حروف می بیند! قدرشان را بدانید! آنها مهربانی را اعتباری دوباره میدهند

بعضی ها وقتی برایت می نویسند: خوبی؟ آدم، لبخند مهربان شان را بین حروف می بیند! قدرشان را بدانید! آنها مهربانی را اعتباری دوباره میدهند

آرام باش قوی باش. هرگز اجازه نده کسی تو رو نابود کنه.

آرام باش قوی باش. هرگز اجازه نده کسی تو رو نابود کنه.

بسیاری از رویاهای ما در ابتدا غیر ممکن به نظر می‌آیند، بعد غیر محتمل می‌شوند و بعد وقتی قصد خواستن می‌کنیم، زود غیرقابل اجتناب می‌شوند. #کریستوفر_ریو

بسیاری از رویاهای ما در ابتدا غیر ممکن به نظر می‌آیند، بعد غیر محتمل می‌شوند و بعد وقتی قصد خواستن می‌کنیم، زود غیرقابل اجتناب می‌شوند. #کریستوفر_ریو

#سیاه_سفید

#سیاه_سفید