وآلا بخـدا:[#Bizzel_Queen
۲۲

وآلا بخـدا:[#Bizzel_Queen

zoood:unamused_face::face_with_tears_of_joy:#Bizzel_Queen
۲۵

zoood:unamused_face::face_with_tears_of_joy:#Bizzel_Queen

دقیـقا:|#Bizzel_Queen
۵

دقیـقا:|#Bizzel_Queen

خخخخخـ وآآیی آرهـ :face_with_tears_of_joy:کیآ سیگآرشون چوب ش...
۱۲

خخخخخـ وآآیی آرهـ :face_with_tears_of_joy:کیآ سیگآرشون چوب ش...

روز جَــهآنـی سیـکتیر هَـپی:face_with_tears_of_joy::face_wit...
۱۵

روز جَــهآنـی سیـکتیر هَـپی:face_with_tears_of_joy::face_wit...

ماه تولد:فَـروَردیـنD:ترسویی؟نه‍ بآو:/بزرگترین ضعف زندگیت؟صا...
۱۲

ماه تولد:فَـروَردیـنD:ترسویی؟نه‍ بآو:/بزرگترین ضعف زندگیت؟صا...

بِهـت خـوش گـذشتـ؟؟:)میخآیی یبآر دیگه‍ بازیم بده‍ اگه‍ خوش ن...
۶

بِهـت خـوش گـذشتـ؟؟:)میخآیی یبآر دیگه‍ بازیم بده‍ اگه‍ خوش ن...

اوهومـ :):expressionless_face::disappointed_face:#Bizzel_Que...
۵

اوهومـ :):expressionless_face::disappointed_face:#Bizzel_Que...

قَـرار نَـبود:):anguished_face::expressionless_face:#Bizzel_...
۱

قَـرار نَـبود:):anguished_face::expressionless_face:#Bizzel_...

vala bkhoda:unamused_face::expressionless_face:
۳

vala bkhoda:unamused_face::expressionless_face:

هَـمِه‍ یـِه‍ روز مـیرَنـ :):anguished_face:هَـمَتونـ مـیرید...
۱۴

هَـمِه‍ یـِه‍ روز مـیرَنـ :):anguished_face:هَـمَتونـ مـیرید...

میشهـ؟؟؟:expressionless_face:#Bizzel_Queen
۲۲

میشهـ؟؟؟:expressionless_face:#Bizzel_Queen

.حال عجیبیست ؛ وقتی«دِل گیر است».هم دلت پیش کسی گیر است هم د...
۱۰

.حال عجیبیست ؛ وقتی«دِل گیر است».هم دلت پیش کسی گیر است هم د...

منـ خـوبمـ :face_with_tears_of_joy::loudly_crying_face::pens...
۵

منـ خـوبمـ :face_with_tears_of_joy::loudly_crying_face::pens...

راحت از من گذشتاگرخداهم....راحت از اوبگذرد.....قیامت را من ب...
۵

راحت از من گذشتاگرخداهم....راحت از اوبگذرد.....قیامت را من ب...

سلامـــ مَـن اومدمـدلم واسه‍ تک تکتـون تنگـ شده‍ بووودخوبیـن...
۵۰

سلامـــ مَـن اومدمـدلم واسه‍ تک تکتـون تنگـ شده‍ بووودخوبیـن...

التماس دعا✋#شب_قدر#Bizzel_Queen#:]
۲۵

التماس دعا✋#شب_قدر#Bizzel_Queen#:]

چی بود؟؟؟#موقت
۲۸

چی بود؟؟؟#موقت

هوووفـ -_-#Bizzel_Queen #:]
۸

هوووفـ -_-#Bizzel_Queen #:]

-_-#Bizzel_Queen #:]
۱۱

-_-#Bizzel_Queen #:]