دانی که چون همی‌گذرانیم روزگارروزی که بی تو می‌گذرد روز محشر...
۱

دانی که چون همی‌گذرانیم روزگارروزی که بی تو می‌گذرد روز محشر...

رفیق عزیزم.ضایعه ی بزرگ فوت پدر بزرگ عزیزتون رو به شما و خا...
۶

رفیق عزیزم.ضایعه ی بزرگ فوت پدر بزرگ عزیزتون رو به شما و خا...

چه غم وقتی جهان از عشق نامی تازه می گیرداز این بی آبرویی نام...
۲

چه غم وقتی جهان از عشق نامی تازه می گیرداز این بی آبرویی نام...

نمی‌خواهم پارچه‌ی ابریشمی باشماشرافی و غمگینمی‌خواهم کتان با...
۱

نمی‌خواهم پارچه‌ی ابریشمی باشماشرافی و غمگینمی‌خواهم کتان با...

باراناین پاره‌خط‌های موازیِ خیسبه‌زودیاندوهِ چسبیده به پنجره...
۱

باراناین پاره‌خط‌های موازیِ خیسبه‌زودیاندوهِ چسبیده به پنجره...

یک روزی، یک جایی، آدم‌های هم فرکانس، همدیگر را پیدا می‌کنند!...

یک روزی، یک جایی، آدم‌های هم فرکانس، همدیگر را پیدا می‌کنند!...

مونالیزا بی لبخند شیراز بی‌ حافظیهپاییز بی باراندریا بی موجه...

مونالیزا بی لبخند شیراز بی‌ حافظیهپاییز بی باراندریا بی موجه...

خنده بر لب ميزنم تا كس نداند راز من ورنه اين دنيا كه ما ديدي...

خنده بر لب ميزنم تا كس نداند راز من ورنه اين دنيا كه ما ديدي...

️هرچند من ندیده‌ام این کورِ بی‌خیال،این گنگِ شب که گیج و عبو...

️هرچند من ندیده‌ام این کورِ بی‌خیال،این گنگِ شب که گیج و عبو...

‌راز این داغ نه در سجده ی طولانی ماستبوسه ی اوست که چون مُهر...

‌راز این داغ نه در سجده ی طولانی ماستبوسه ی اوست که چون مُهر...

‌فرانسه قهوه هایش معروف استوهندوستان عاشقانه هایش...همین است...

‌فرانسه قهوه هایش معروف استوهندوستان عاشقانه هایش...همین است...

‌سوگندبه تیغه یِ آفتاب ،و قسم به غرابتِ چشمانت ،بی یادت هیچ ...

‌سوگندبه تیغه یِ آفتاب ،و قسم به غرابتِ چشمانت ،بی یادت هیچ ...

‌زن ها را باید ...‌آهسته در آغوش کشیدآنها در زندگیآنقدر ...

‌زن ها را باید ...‌آهسته در آغوش کشیدآنها در زندگیآنقدر ...

‌نشستم روی ساحل، حال دریا را نمیدانم!من این پایینم و قانون ب...

‌نشستم روی ساحل، حال دریا را نمیدانم!من این پایینم و قانون ب...

‌امشب اندوه تو بیش از همه شب شد یارموای از این حال پریشان که...

‌امشب اندوه تو بیش از همه شب شد یارموای از این حال پریشان که...

️نظر آوردم و بردم    که وجودی به تو ماند      همه ا...
۲

️نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند همه ا...

️در مجلـــسِ عُشّـــاق، قراری دگــر استوین باده ی عشق را، خم...
۲

️در مجلـــسِ عُشّـــاق، قراری دگــر استوین باده ی عشق را، خم...

️  ياد آن شب كه ترا ديدم و گفت    دل من با دلت افسانه ع...

️ ياد آن شب كه ترا ديدم و گفت  دل من با دلت افسانه ع...

عاشقی را چه نیازیستبه توجیه و دلیلکه تو ای عشقهمان پرسش بی‌ز...

عاشقی را چه نیازیستبه توجیه و دلیلکه تو ای عشقهمان پرسش بی‌ز...

‌آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفتدر این خانه ندانم به چ...
۲

‌آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفتدر این خانه ندانم به چ...