استقلال

Car31

لنگی ببند اون دهنو به دلایل زیر
نه اسمه لنگ جز تیم های پر افتخار آسیاست
نه پر افتخار ترین تیم جام حذفی هستی
نه تو تعداد برد دربی سری پس چی میگی

شما دارید بزرگ ترین قاتل جهان رو مشاهده مکنید این آقا قاتل ل...
۲

شما دارید بزرگ ترین قاتل جهان رو مشاهده مکنید این آقا قاتل ل...

یکی از عوامل جر خوردن لنگ رو میبینید
۲

یکی از عوامل جر خوردن لنگ رو میبینید

مهندس سیو های عالی:blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_...
۲

مهندس سیو های عالی:blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_...

تولدت مبارک  عشقی

تولدت مبارک عشقی

دوتا عشق

دوتا عشق

:blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart:...

:blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart:...

کسی دربارهی نتیجه های بد و افتخارات آسیایی استقلال زر زر کرد...

کسی دربارهی نتیجه های بد و افتخارات آسیایی استقلال زر زر کرد...

خدایا هنوز نفهمیدن وقتی تیم روش فشار باشه .گل بخودی می خوره

خدایا هنوز نفهمیدن وقتی تیم روش فشار باشه .گل بخودی می خوره

خدایا شفا بده این لنگیارو مثل اینه که پورشه رو با پراید مقای...
۲

خدایا شفا بده این لنگیارو مثل اینه که پورشه رو با پراید مقای...

دنیا زمین بازی استقلالی هاست لنگی ها فقط به دنیا اومون تا اس...
۲

دنیا زمین بازی استقلالی هاست لنگی ها فقط به دنیا اومون تا اس...

ایران تسلیت نمی گم چون دیگه خیلی تکراری
۳

ایران تسلیت نمی گم چون دیگه خیلی تکراری