هندزفری بهترین اختراع بشر برای نشنیدن بود..:fallen_leaf::mus...
۷۶

هندزفری بهترین اختراع بشر برای نشنیدن بود..:fallen_leaf::mus...

دو روز بسیار مهم در زندگی شماست روزی که به دنیا میایی ، و رو...
۱۹

دو روز بسیار مهم در زندگی شماست روزی که به دنیا میایی ، و رو...

بزرگی میگفت ما یا به خواسته هامون میرسیم یا در راه رسیدن به ...
۲۰۶

بزرگی میگفت ما یا به خواسته هامون میرسیم یا در راه رسیدن به ...

سِن ساختِه مَغزِه ، وَقتی پیر میشی کِه خودِتو تَسلیم دنیا کن...
۵۶

سِن ساختِه مَغزِه ، وَقتی پیر میشی کِه خودِتو تَسلیم دنیا کن...

:closed_book:• دو برادر زمینی از پدر به ارث بردن، اما توی تق...
۷

:closed_book:• دو برادر زمینی از پدر به ارث بردن، اما توی تق...