گاهی اوقات دلم میخواهد خرمایی بخورم و برای خود فاتحه ای بفرس...
۳

گاهی اوقات دلم میخواهد خرمایی بخورم و برای خود فاتحه ای بفرس...

تو آنقدر از هرزه ها! دوستت دارم شنیده ای، که عاشقانه های من ...
۲

تو آنقدر از هرزه ها! دوستت دارم شنیده ای، که عاشقانه های من ...

خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی، خیانت می توان...

خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی، خیانت می توان...

به گریه های من قهقهه میزد، کسی که یه روزی بهم میگفت اخم کنی ...
۳

به گریه های من قهقهه میزد، کسی که یه روزی بهم میگفت اخم کنی ...

اونی كه بهش می گی عشقم! یادش بخیر مابهش چیزی نمی گفتیم، سوت ...

اونی كه بهش می گی عشقم! یادش بخیر مابهش چیزی نمی گفتیم، سوت ...

مورد داشتیم طرف موقع سرخ کردن سیب زمینی! حتی یه دونه هم ازشو...

مورد داشتیم طرف موقع سرخ کردن سیب زمینی! حتی یه دونه هم ازشو...

مورد داشتیم طرف موقع سرخ کردن سیب زمینی! حتی یه دونه هم ازشو...

مورد داشتیم طرف موقع سرخ کردن سیب زمینی! حتی یه دونه هم ازشو...

خنده بر هر درد بی درمان دواست، بجز اسهال! دوستانی که اسهال د...
۱

خنده بر هر درد بی درمان دواست، بجز اسهال! دوستانی که اسهال د...

اونايي که فـک ميکنن خيـلي گـُنـدن!فوقش 2 بـار سيفونو بـراشون...

اونايي که فـک ميکنن خيـلي گـُنـدن!فوقش 2 بـار سيفونو بـراشون...

تا چند روز پیش با تبلیغ برنج هایلی تو خونمون حرکات موزون و ز...

تا چند روز پیش با تبلیغ برنج هایلی تو خونمون حرکات موزون و ز...

یه سوال داشتم: این چیتوز که نوشته رو چیپسش با طعم نمک دریایی...

یه سوال داشتم: این چیتوز که نوشته رو چیپسش با طعم نمک دریایی...

تو اين روز ها كه همه ميخندن بد نيست يادی هم از مريض ها كنيم!...
۱

تو اين روز ها كه همه ميخندن بد نيست يادی هم از مريض ها كنيم!...

واگذارت ميكنم به خدااگه اين پيام و بخونی بهش عمل نکنی:پاشو ي...
۵

واگذارت ميكنم به خدااگه اين پيام و بخونی بهش عمل نکنی:پاشو ي...

واگذارت ميكنم به خدااگه اين پيام و بخونی بهش عمل نکنی:پاشو ي...

واگذارت ميكنم به خدااگه اين پيام و بخونی بهش عمل نکنی:پاشو ي...

خودم انداختم،چطوره؟
۱۰

خودم انداختم،چطوره؟

این ماچم تقدیم به آجی سوگند وآجی سحر ک بهم سرمیزنن
۱۱

این ماچم تقدیم به آجی سوگند وآجی سحر ک بهم سرمیزنن

ماهاكه بچه بوديم هرکی بهمون فحش میداد کف دستمونو نشونش میداد...
۳

ماهاكه بچه بوديم هرکی بهمون فحش میداد کف دستمونو نشونش میداد...

غضنفر دم مرگ بود بهش ميگن 10000 ميليون برنده شدي باهاش چيكار...
۲

غضنفر دم مرگ بود بهش ميگن 10000 ميليون برنده شدي باهاش چيكار...

،،،،،،،
۳

،،،،،،،

آقا کی به من اخطار داده؟؟؟
۱

آقا کی به من اخطار داده؟؟؟