دینا

DINA000

بی عشق تو
مالک تمام دل ها که باشم،
باز فقیرم

چون عود نبود چوب بید آوردمروی سیه و موی سپید اوردمخود فرمودی...
۴

چون عود نبود چوب بید آوردمروی سیه و موی سپید اوردمخود فرمودی...

..نگوو..نگو هرگز خداحافظ خداحافظ که میگویی دلم از درد می میر...
۳

..نگوو..نگو هرگز خداحافظ خداحافظ که میگویی دلم از درد می میر...

این سماور جوش است ...پس چرا می گفتی دیگر این خاموش است ؟باز ...
۱

این سماور جوش است ...پس چرا می گفتی دیگر این خاموش است ؟باز ...

ﻧﻔﺴﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯ ﻫﻮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢﺑﻪ ﭼﻪ ﺭﻭﯾﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧ...

ﻧﻔﺴﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯ ﻫﻮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢﺑﻪ ﭼﻪ ﺭﻭﯾﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧ...

ﺍﻣﺸﺐ ﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻧـــﻢ ﺗﺐ ﯾﺎﺩﺕ ، ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ﻣﻦ ﻧــﺪﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﻏﻢ ﻫ...

ﺍﻣﺸﺐ ﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻧـــﻢ ﺗﺐ ﯾﺎﺩﺕ ، ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ﻣﻦ ﻧــﺪﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﻏﻢ ﻫ...

من پر از هیچــم... پر از کفـرم... پر از شرکم... ولینقطه های ...

من پر از هیچــم... پر از کفـرم... پر از شرکم... ولینقطه های ...

من که با صاعقه ای می شکنم داس چرا ؟بر دل از جور شما این همه ...
۲

من که با صاعقه ای می شکنم داس چرا ؟بر دل از جور شما این همه ...

تو رو رنجوندم با حرفام چقد حس میکنم تنهام *چه احساس بدی دارم...
۳

تو رو رنجوندم با حرفام چقد حس میکنم تنهام *چه احساس بدی دارم...

دیدی رمضان رفته و پر باز نکردمتا خیمه گهِ سبز تو پرواز نکردم...
۳

دیدی رمضان رفته و پر باز نکردمتا خیمه گهِ سبز تو پرواز نکردم...

آﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺖ،،                   ﺷﺪ ﺳﺮ ...
۵

آﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺖ،، ﺷﺪ ﺳﺮ ...

شب قدر خواستم بابت هرگناهی که کردمشمعی روشن کنم سوختنش راببی...
۴

شب قدر خواستم بابت هرگناهی که کردمشمعی روشن کنم سوختنش راببی...

o‏/ /[]  iاجــــــــــازه؟؟؟ ILمیشـــــہ ایـــــن شبـــــا...

o‏/ /[] iاجــــــــــازه؟؟؟ ILمیشـــــہ ایـــــن شبـــــا...

یا رب به علی ببخش واولادشاین بنده ی گنهکارت را
۲

یا رب به علی ببخش واولادشاین بنده ی گنهکارت را

آی آدما دنیاتونم که سر تا پا دروغه..قلب تموم عاشقاش بازم شلو...

آی آدما دنیاتونم که سر تا پا دروغه..قلب تموم عاشقاش بازم شلو...

می گویند         هر وقت آب می نوشی                      بگو ...
۹

می گویند         هر وقت آب می نوشی                      بگو ...

ﺑﺎ ﻧﻤــﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﻏﻠـــﻂ ﺑﻮﺩ ﭼﻪ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺷﺪﯾــﻢ !ﺑﯽ ﻭﺿﻮ ﺑﺮ ﺳﺮِ ﺳﺠﺎﺩ...
۵

ﺑﺎ ﻧﻤــﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﻏﻠـــﻂ ﺑﻮﺩ ﭼﻪ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺷﺪﯾــﻢ !ﺑﯽ ﻭﺿﻮ ﺑﺮ ﺳﺮِ ﺳﺠﺎﺩ...

قلمی خواهم ساخت، از نی باغ بهشت،جوهر از شیشه ذات، کاغذ از صف...
۱

قلمی خواهم ساخت، از نی باغ بهشت،جوهر از شیشه ذات، کاغذ از صف...

سکوتم ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ.. ﮐﻤﯽ ﻧﺎﮐﻮﮎ ﻭ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﻢ..  ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯿﺰﻧـﻢ ...
۴

سکوتم ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ.. ﮐﻤﯽ ﻧﺎﮐﻮﮎ ﻭ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﻢ.. ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯿﺰﻧـﻢ ...

ی انرژی مثبت‌____چه هوایی چه طلوعی جانم باید امروز حواسم باش...
۲

ی انرژی مثبت‌____چه هوایی چه طلوعی جانم باید امروز حواسم باش...