دوقلوها شمالی

DOGHOLOHA.0203

امتیاز
43990
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

فرشته ی نگهبانی به اسم مادر :heavy_black_heart::heavy_b...

20

دخترهای ترشیده ببینید :face_with_tears_of_joy::face_with...

1

آزیتا حاجیان و دخترانش

1

ریه فرد سالم و سیگاری

19

بانو زلیخا

23

منم نازم :sparkling_heart::heavy_black_heart:

11

سلامتی همه مادرا :heavy_black_heart:

اقای کرمی دمت گرم :ok_hand_sign::ok_hand_sign::ok_hand_sig...

5

سلامتی همه پدرا :heavy_black_heart:

1

به احترام اسم همه ی مادرا :heavy_black_heart:

18

:pensive_face::heavy_black_heart:

2

مراسم عروسی هایده :heavy_black_heart::heavy_black_heart::...

منم فرزند کوروش بزرگ خون ایرانی به رگ دارم :sparkling...

فرح پهلوی :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::heavy_blac...

1

میم مثل مادر :heavy_black_heart:

1

محمد رضا پهلوی شاه ایران :heavy_black_heart::heavy_bla...

2

محمد رضا شاه بزرگ و فرح :heavy_black_heart::smiling_fa...

3

:heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_black_heart::he...

فدای تن خستت مادر

1

عروسی شاه :heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_bla...