**Ebrahim**

Ebrahimjahanbakhsh

این روزها دلگرمی میخواهم وگرنه چیزی که زیاده سرگرمی...

امتیاز
1720
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

فروهر به نماد افتخار ایران والبته ایرانیان

راست میگه بدبخت

9

من هم نیازمندم

3

حتما دختره ... بوده . اگه شما باشی به جای ... چی می نویسی؟

اسکول کیست؟

1

اگه جامون باهاشون عوض میشد

1

حرف بعضی از دخترا...

چقدر خجالتی...!!!

1

روش جدید فقیران ...

تنها خاصیتی که صحرای آفریقا داره

اینم از عمو تتل ما که دستگیر شد

"امیر تتلو دستگیر شد" . امیر در حالی که در پاسی از شب به همر...

lamborgini galardo (lamborgalardo)

حیوونی که اگه هفت روز هم آب گیرش نیاد چیزیش نمیشه