دلتنگه کسی هستم اصلا نمیدونه دل چیه ....!

دلتنگه کسی هستم اصلا نمیدونه دل چیه ....!

صدای برگای خشک که له میشه زیر پام جلو میرم بدون این ک خودم بخوام بی توجه به ادمای دورم به ادمایی ک خیره شدن ب اشک تو چشام تو خودمم از همه چی بریدم ...

صدای برگای خشک که له میشه زیر پام جلو میرم بدون این ک خودم بخوام بی توجه به ادمای دورم به ادمایی ک خیره شدن ب اشک تو چشام تو خودمم از همه چی بریدم قدم به قدم هرچی دویدم تو که جای خود داری ...هه... حتی به ارزوهای کودکیمم ...

اگر میدانستی برای شنیدن صدات چه ها میکنم خودت که هیچ....دقیقه هاهم شرمنده میشدند...... نظرتون چیه خودم کشیدم ؟

اگر میدانستی برای شنیدن صدات چه ها میکنم خودت که هیچ....دقیقه هاهم شرمنده میشدند...... نظرتون چیه خودم کشیدم ؟

اﻣــــــﺸَــﺐ ..! ﮔﺮﯾـــــﮧ ﻣﮯ ﮐـُﻨـــــــــﻢ .. ﺑـﮧ ﯾــاﺩ ِ ﺗـَﻤـــــــــــــاﻡ ِ ﺁن ﭼﯿـــــــﺰﮮ ﮐـﮧ ﺧﻮاﺳـــــﺘﮯ ﻭ ﺑـُﻮﺩم .. ﺍﻣﺸـــــــــَـﺐ ..! ﺑـﮧ ﭘــاﺱ ِ ﺗـَﻤــاﻡ ِ ﺗـَﺤﻘﯿﺮﻫــاﯾﮯ ﮐـﮧ ﺑـﮧ ﺧــــــــﺂﻃﺮﺕ ﺷـــــــــِﻨﯿﺪﻡ ﻭ ﺷـــــــِﮑﺴﺖ ﺨــــــﻮﺭﺩﻡ .. ...

اﻣــــــﺸَــﺐ ..! ﮔﺮﯾـــــﮧ ﻣﮯ ﮐـُﻨـــــــــﻢ .. ﺑـﮧ ﯾــاﺩ ِ ﺗـَﻤـــــــــــــاﻡ ِ ﺁن ﭼﯿـــــــﺰﮮ ﮐـﮧ ﺧﻮاﺳـــــﺘﮯ ﻭ ﺑـُﻮﺩم .. ﺍﻣﺸـــــــــَـﺐ ..! ﺑـﮧ ﭘــاﺱ ِ ﺗـَﻤــاﻡ ِ ﺗـَﺤﻘﯿﺮﻫــاﯾﮯ ﮐـﮧ ﺑـﮧ ﺧــــــــﺂﻃﺮﺕ ﺷـــــــــِﻨﯿﺪﻡ ﻭ ﺷـــــــِﮑﺴﺖ ﺨــــــﻮﺭﺩﻡ .. ... ﺍﻣـــــــﺸـَـب !... ﺑـــــــﮧ ﯾــﺂﺩ ِ ﺗــُ ـ ـ ـﻮ ... ﺑـﮧ ﯾــاﺩ ِ ﺩﻝ ِ ...

دلخوشیم اینه که.... عشقم با عشقش خووووووووووشه....

دلخوشیم اینه که.... عشقم با عشقش خووووووووووشه....

امروز تولدمه فقط یه آرزویی دارم سال بعد شمع تولدمو رو سنگ قبرم روشن کنن ..همین...

امروز تولدمه فقط یه آرزویی دارم سال بعد شمع تولدمو رو سنگ قبرم روشن کنن ..همین...

بعله اینجوریاس .....

بعله اینجوریاس .....

همین الان ...

همین الان ...

میدونی دلتنگی یعنی چی؟؟؟ چهارسال ب عشقش زندگی کنی هر روز آرزوی دیدنشو کنی بعد موقعی ببینی ک ..... با عشقش دستاش تو دوستاش دارن میرن ببینیشو خشکت بزنه نگا کنی بهش ببینتت بعد سرشو ...

میدونی دلتنگی یعنی چی؟؟؟ چهارسال ب عشقش زندگی کنی هر روز آرزوی دیدنشو کنی بعد موقعی ببینی ک ..... با عشقش دستاش تو دوستاش دارن میرن ببینیشو خشکت بزنه نگا کنی بهش ببینتت بعد سرشو برگردونه پیش عشق جدیدشو با خنده بره میفهمی یعنی چی؟؟؟؟ تو خودم شکستم حق حق ...

کیا آذر ماهی هستن؟؟؟

کیا آذر ماهی هستن؟؟؟

سَرد ڪہ بشَم، دیگہ واسم مہم نیس ڪجایے چیڪار مےڪنے…! سرد ڪہ بشم، چند روز ڪہ هیچے یڪ سال هم بگذره بہت اس نمےدم…!! سرد ڪہ بشم، قربون صدقہ ے همہ هم که برے واسہ ...

سَرد ڪہ بشَم، دیگہ واسم مہم نیس ڪجایے چیڪار مےڪنے…! سرد ڪہ بشم، چند روز ڪہ هیچے یڪ سال هم بگذره بہت اس نمےدم…!! سرد ڪہ بشم، قربون صدقہ ے همہ هم که برے واسہ اینکہ حرصمو درآرے بهت چیزے نمیگم…!!! حواست باشہ… سرد ڪہ بشم، همون قدر ڪہ برام ...

این چطور؟؟؟؟

این چطور؟؟؟؟

خوشگله ؟؟؟؟

خوشگله ؟؟؟؟

دلتنگشم خعلییییییییییییی ولی قل دادم سراغشو نگیرم .............. کاش میفهمید...

دلتنگشم خعلییییییییییییی ولی قل دادم سراغشو نگیرم .............. کاش میفهمید...

دل نوشته (الی ) به نام خدایی ک دغدغه از دست دادنشو ندارم امشب میخوام بنویسم از روزایی ک گذشت تنها روزایی ک تنهایی نگذشت میخوام بگم از بهترین روزای زندگیم میخوام بگم ازشیرین ترین ...

دل نوشته (الی ) به نام خدایی ک دغدغه از دست دادنشو ندارم امشب میخوام بنویسم از روزایی ک گذشت تنها روزایی ک تنهایی نگذشت میخوام بگم از بهترین روزای زندگیم میخوام بگم ازشیرین ترین خاطراتم کنار بهترینم همه ی اون روزا گذشت ولی یادم نمیرن هرچه قدرم بخندم و ...

نقاشی من همین الان یهویی :)

نقاشی من همین الان یهویی :)

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے ...

#هوے؟گوش کن #ببینـ نبودے #یهو اومدے #یهو شدی عشقــم #دوسم داشتے #دوست داشتم #یهـ رابطه ے عالے #کهـ همهـ بهشـ حسودے میکردنـ #دلم گرم بود بِتـ #وابستگے شدید #خنده هاے از تهـ دل #شوخے #دلتنگے #ولے #دور شدے #یهو سـرد شدے #خبـ منمـ کهـ کار روز و شبمـ شد اشک ...