السا

Elsa93

به نام پاک بی نیاز.... اعوذبالله من نفسی... پناه میبرم به خداازشرنفسم.... پناه می برم به خدا ازشر.....خودم ،،،نفسم،،، زبانم،،، قلبم ،،،وشیطان رانده شده....... "رَبِ اشْرِحْ لِی صَدْرِی وَیَسِّرلِی اَمِْری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسانِی یَفْقَهُواقَوْلِی" پروردگاراسینه ام راگشاده کن....وکارم را برایم آسان گردان وگره اززبانم بازگشاتاحرفم رابفهمند........ نام مجازی ام "السا"ست به معنی "قسم خداوند"...... بخاطرتمام دردها وفریادهای سربه عصیان کشیده ،بخاطر حسرت .....حسرت آنچه که ماراازدیدن واقعیت دورکرد.....بخاطرعدم توان درکنترل فریاد.....فریادسربه خفتان کشیده،واژه هارارهاکردم تادرمقابل تو،خواننده ناشناس زانوبزند....وروحم سپاسگزارلطفی ست که دورادورحرفهایم راگوش دهد.

امتیاز
157490
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
27

ﭼﺮﺍﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ؟ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺪﻥ ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﮔ...

12

اگه قراربودهرکسی دردش روبرداره وببره تحویل بده بادیدن دردهای...

7

میگویند... به زنـان نباید بال و پر داد.....میپرد!اما زنان فق...

17

#چالش-دستخط

5

گیرم که در باورتان به خاک نشسته‌امو ساقه‌های جوانم از ضربه‌ه...

17

بنیان گذارنوتلاروزشنبه ۱۴فوریه درگذشت...میشل فریروکه ثروتمند...

3

سخت است درک کردن دخــــ ـــــتري که غــ ـــم هايـــــ ـش را ...

زمستان تمام شده و بهار آمده بود. گل‌ها و گیاهان، یکی یکی سرش...

11

فنجان قهوه ... آتش شومینه ... بی خیالاینها کــه چشم توست در ...

14

عجب دنیایی است درکله پزی هاهم زبان ازمغزگرانتراست....درست مث...

14

زن ها میتوانند در اوج دلتنگی لبخند بزنند...آواز بخوانند...گل...

18

به نفسهای این گرگ خوب نگاه کن!میشنوی؟زوزه اش تاعرش خدامیرود....

23

فرقی نمیکند به صلیب آویزان باشم یا حرمزاده خطاب شوم ... وفتی...

5

پسره اومده پروفایلم کامنت گذاشته میگه(کثافت من نمیتونم تحمل...

انگارسهم من ازتویک سکوت اجباری است ....مقابله باتقدیرزوری می...

2

هر روز اگر یک بوسه مهمان تو باشم عمری به شیرینی غزل خوان ...

7

آخرین نامه ی ارنستو چه گوارا (رهبر انقلابی کوبا) به معشوقه ا...

5

گیسوانت زیر باران، عطر گندم‌زار... فکرش را بکن!با تو آدم مست...