اکبر عبدی

اکبر عبدی

سریال نون خ

سریال نون خ

ماشاءالله وروایی و سیروس میمنت

ماشاءالله وروایی و سیروس میمنت

ماشاءالله وروایی،بازیگر نقش کاووس در سریال نون خ

ماشاءالله وروایی،بازیگر نقش کاووس در سریال نون خ

ای داد از این دل،بیداد از این دل ...

ای داد از این دل،بیداد از این دل ...

به کی گویم این حال دل را ..
۱

به کی گویم این حال دل را ..

سخنی نیست جز حرف دل که نیست طاقتی..
۱

سخنی نیست جز حرف دل که نیست طاقتی..

هزاران حرف دل دارم ولی ...
۱

هزاران حرف دل دارم ولی ...

ای دل ناله کن از این حسرت ...
۱

ای دل ناله کن از این حسرت ...

این ناله را چه فریادی باشد که خود رساتر است
۱

این ناله را چه فریادی باشد که خود رساتر است

این غمکده را چه سوداست که خود درد دیگریست
۱

این غمکده را چه سوداست که خود درد دیگریست

خدایا ای هستی بخش و ای آفریدگار جهان،حال دل مان و حال خودمان...

خدایا ای هستی بخش و ای آفریدگار جهان،حال دل مان و حال خودمان...

پرداخت هزینه های درمان و سلامت برای همه خانواده ها مقدور و د...

پرداخت هزینه های درمان و سلامت برای همه خانواده ها مقدور و د...