دریا هیچکس نمیداند چگونه دریا بی انتهاست، چگونه به وجود اومده اصلا 🌊 دریایی ته تهش به کجا میرود 👣 ماسه ها 🌊 موج دریا🌊 موسیقی🌊 صدا ی بچه هایی که در آب بازی میکنند ...

دریا هیچکس نمیداند چگونه دریا بی انتهاست، چگونه به وجود اومده اصلا 🌊 دریایی ته تهش به کجا میرود 👣 ماسه ها 🌊 موج دریا🌊 موسیقی🌊 صدا ی بچه هایی که در آب بازی میکنند 🌊 احساسات🌊 مشکلات خود🌊 آرامشی خواهد ساخت از جنس طوفان🌊 اعتماد کنید 🌊 قابل اعتماد ...

آرامش#

آرامش#

خودم 1

خودم 1

🍟 🍟 🍟

🍟 🍟 🍟

دختر:رز پسر:مسیحا

دختر:رز پسر:مسیحا

کدوم؟ به نظر خودم همش عالیه❤ ولی 1 و 3 بهتره😎

کدوم؟ به نظر خودم همش عالیه❤ ولی 1 و 3 بهتره😎

مو مشکی❤ ❤ ⚫ ⚫ ⚫

مو مشکی❤ ❤ ⚫ ⚫ ⚫

خیلی خوجله

خیلی خوجله

#خوردنی

#خوردنی

کیا دارن؟

کیا دارن؟