امتیاز
304260
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
183
10

..کفاره ی نادانی ما چنان سنگین است، که به جبرانش دیری باید، ...

6

همیشه به روز بودن خوب نیست گاهی باید قدیمی ماند!

9

محبت پیوند محکمی‌ است که فاصله نمی‌شناسد هر کجا که باشی در ...

7

جایی که مادر نفس بکشد ...هیچ گلدانی خشک نمیشود!

2

زمان می گذرد و چقدر حرف نگفته دردل باقی می ماند...حرفهای نا ...

5

وقتی با نام و یاد شما آب میخوریم انگار به جای آب می ناب میخو...

3

گــاه دلم می‌گیرد ، گــاه زندگی سخت می‌شود .گــاه تنها ، تنه...

4

مادربزرگ همیشه میگفت:‌ دردِ تن یک جا نمی ماند!کلیه می زند به...

3

یا علی ..... یا علی....... یا علی....‏مادران را بگویید اسپند...

1

داشت خوش میگذشت نمیدونم چی شد ...یهو بزرگ شدیم

1

روزگار کودکی یادش بخیریاد شبهای خوش و شادش بخیرزندگی مثل سلا...

4

آنچنان ساده امکه گنجشکها هم می تواننددر جیب هایم لانه کنندبا...

4

حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمیگردد.به فرصت هایی که ...

2

خندیدن خوب است ...قهقهه عالی است ...گریستن آدم را آرام می کن...

4

بیشتر وقتها دلم میخواد همینطوری پامو بذارم روی اون پام و بگم...

1

محبت ها هیچوقت فراموش نمیشن محبت کردی اونقدر میچرخه تا یه رو...

1

وقتی میدونی داره به فنا ت میده اما هنوز دوسش داری !