تیکه انداختن جالب علی کریمی به فرهاد مجیدی و استقلالی ها  عل...
۱۰

تیکه انداختن جالب علی کریمی به فرهاد مجیدی و استقلالی ها عل...

دختر 16 ساله کاشف انرژی هسته کجایی؟ دقیقا کجایی؟ D-:جوانان، ...
۲

دختر 16 ساله کاشف انرژی هسته کجایی؟ دقیقا کجایی؟ D-:جوانان، ...

چیزی نمی تونم بگم ، قراره از من بگذریچیزی نگو می فهممت ، بای...
۱

چیزی نمی تونم بگم ، قراره از من بگذریچیزی نگو می فهممت ، بای...

قابل توجه #تندروهای #کند_ذهن #آلزایمری
۱

قابل توجه #تندروهای #کند_ذهن #آلزایمری

بدون شرح...
۵

بدون شرح...

از برکات #معجزه_هزار_سومبررسی‌ها و روند قیمتی دلار در بازار ...
۶

از برکات #معجزه_هزار_سومبررسی‌ها و روند قیمتی دلار در بازار ...

آیا تخریب کاندیداهای دیگر جرم نیست؟؟؟حمله تند و بچه گانه احم...
۲

آیا تخریب کاندیداهای دیگر جرم نیست؟؟؟حمله تند و بچه گانه احم...

پسر جوان، خواهرش را به دلیل ارتباط با دختر خاله‌اش با 4 گلول...
۵

پسر جوان، خواهرش را به دلیل ارتباط با دختر خاله‌اش با 4 گلول...

ای فضول ها چکارش دارید خُب بنده خدا راس میگه گرین کارت داره ...
۵

ای فضول ها چکارش دارید خُب بنده خدا راس میگه گرین کارت داره ...

افتخار به دریاقت نشان لیاقت از خاتمی

در ۱۵ دی ۱۳۸۸ و در جری...
۴

افتخار به دریاقت نشان لیاقت از خاتمی در ۱۵ دی ۱۳۸۸ و در جری...

ما به لیست بی بی سی رای می دهیماین روزها عده ای از دوستان هم...
۶

ما به لیست بی بی سی رای می دهیماین روزها عده ای از دوستان هم...

یکی تو درد میخوابه یکی با غصه پا میشهیکی با دست خالی هم رفیق...
۲

یکی تو درد میخوابه یکی با غصه پا میشهیکی با دست خالی هم رفیق...

بدون شرح ، بی شرح ، با شرح ، پر از شرح D-:#خزان_می_آید :)
۳

بدون شرح ، بی شرح ، با شرح ، پر از شرح D-:#خزان_می_آید :)

لیست اصلاح طلبان (تهران)
۱۷

لیست اصلاح طلبان (تهران)