به امید اوووووو.....
۲

به امید اوووووو.....

یادش بخیر ......
۳

یادش بخیر ......

من که یادم نمیاد !!!

من که یادم نمیاد !!!

بمیرند بد است !!!!!

بمیرند بد است !!!!!

لعنت بر درووووووغ....

لعنت بر درووووووغ....

بفرمائید ....
۱

بفرمائید ....

آخه چرااااااااااااااااااااا !!!!!
۴

آخه چرااااااااااااااااااااا !!!!!

امان از دسته دوم .....
۲

امان از دسته دوم .....

خدا را میگویم ''

خدا را میگویم ''

چقدر غروب جمعه غم انگیزه ......خدایا شکرت که گذشت ......
۳

چقدر غروب جمعه غم انگیزه ......خدایا شکرت که گذشت ......

دنیا،       دارمکافات.

دنیا، دارمکافات.

یا ضامن آهو........
۳

یا ضامن آهو........

دوستی با بعضی آدم ها  مثل نوشیدن چای کیسه‌ ایست.هول هولکی و ...
۱

دوستی با بعضی آدم ها مثل نوشیدن چای کیسه‌ ایست.هول هولکی و ...