آرشام شاه

H0sseinagha

15 سالمه... پسر خوبی هستم ...Ω-Ω *-*:-) :-) :-) :-)

دوستان گلمحسین گم گشته باز آید به ویسگون غم مخور....دوستای گ...
۷

دوستان گلمحسین گم گشته باز آید به ویسگون غم مخور....دوستای گ...

اهای مراقب باشینا برا من فیلم بازی نکنینا
۱

اهای مراقب باشینا برا من فیلم بازی نکنینا

خیلی تنها شدم
۵

خیلی تنها شدم

عق عق عق لامصب ریشام چرا در نمیاد
۷

عق عق عق لامصب ریشام چرا در نمیاد

دیگه نمیخام ازش محافظت کنم ... آهای قلب اخراجی دیگه نمیخام ب...

دیگه نمیخام ازش محافظت کنم ... آهای قلب اخراجی دیگه نمیخام ب...

راس میگه
۶

راس میگه

کسی نی ؟ دلم گرفته
۷

کسی نی ؟ دلم گرفته

بچه ها حشین خیلی نالاحت بود شماها ندیدینش...آخه اگه حشین نبا...
۱۰

بچه ها حشین خیلی نالاحت بود شماها ندیدینش...آخه اگه حشین نبا...

این دوستمونو لایک ودنبال کنین تا آزاد بشه ممنون ...و کامنت ب...

این دوستمونو لایک ودنبال کنین تا آزاد بشه ممنون ...و کامنت ب...

این آقا پسر ..پسر داییمه اونم گهواره ابلفرزه اون گهواره برا ...

این آقا پسر ..پسر داییمه اونم گهواره ابلفرزه اون گهواره برا ...

به خاطر زشتی زیاد عکس کامل نمیذارمنمیذارمنخندین اینقدر خوشگل...
۶

به خاطر زشتی زیاد عکس کامل نمیذارمنمیذارمنخندین اینقدر خوشگل...

بگین ماشالا
۸

بگین ماشالا

داره انگشتمو میخوره
۸

داره انگشتمو میخوره

دوباره منو ابوالفضل

دوباره منو ابوالفضل

منو ابلفرز یهویی
۷

منو ابلفرز یهویی

خوش به حالشون...کاش منم...
۱۰

خوش به حالشون...کاش منم...

من همین الان یهویی در دانشگاه ...کسی نی بحرفیم
۴

من همین الان یهویی در دانشگاه ...کسی نی بحرفیم