نفس

Haileh

برام دعا کنید

امتیاز
2663980
دنبال‌کنندگان
2985
دنبال‌‌شوندگان
186
مورد‌ علاقه
50

نیازدارم هرکی خواست پیام بده تاشماره بدهم خواهش

22

دوست دارم بایکی حرف بزنم

7

انگار توی این دنیا هیچ کس دوستم نداره

1

دلم برای خودم تنگ میشه

زندگیم پرازغم

خنده ازیادم رفته کاش کروناتمام شود

خواهرهم ندارم

7

دلم بی قرار

4

دلم تنگ این روزها

چرابدبختم

برام دعا کنید

بدون توهیچم کاش بودی

28

دنیام شدم پرازغم

1

دلم غم داره وشکستم

دوست دارم بایکی حرف بزنم

تنهایی سخته

1

کاش همدم داشته باشم

عاشق گلم